2010-01-05

Darwin, Wallace och andarna

Efter Darwin-året kan det konstateras att även Alfred Russel Wallace fick lite av glansen. Han som till synes på egen hand kom på åtminstone de viktigaste idéerna i evolutionen, skrev till Darwin, och på så sätt fick gubben (OK, de var 35 resp. 49 år) att ta sig samman och skriva ner en av de viktigaste böcker som skrivits - lätt förenklat. Situationen är inte ovanlig i vetenskapshistorien, där den ömtåliga frågan om vem var allra först med idén, vem var först med att dela med sig av den, och så vidare, kan grälas om i generationer. Men Darwin och Wallace kom överens, och blev aldrig ovänner.

Faktum var att de verkar ha varit på god fot med varandra ända tills Wallace började ägna sig åt spiritism.

Detta var senare delen av 1800-talet, då spiritismen verkligen var inne - med berömda medier som D. D. Home, Cora Scott och systrarna Fox. Så han var sannerligen inte ensam. Inte heller om att tillmäta mesmerism (hypnotism) och frenologi betydelse. Inte för att det förringar hans prestationer inom biologin, eller borde göra; ifall det faktum, att hans namn blivit betydligt mindre än Darwins, har det minsta med hans pseudovetenskapliga eskapader att göra, vet jag inte.


Wikipedia: Alfred Russel Wallace

Inga kommentarer: