2010-01-10

Tintin och Totor

Den 10 januari 1929 såg en ny serie dagens ljus: Tintin, skriven och ritad av Hergé, signatur för Georges Remi.

Han hade en direkt föregångare: Totor, C. P. des hannetons. C. P. är förkortning för Chef de Patrouille = patrullchef; hanneton är en skalbagge, som jag antar är ett typiskt exempel på vad scouter kan kallas.


Serien gick i Le Boy Scout Belge 1926-29 (samt några sidor 1930 av annan tecknare). Som synes presenterades den som en sorts film, av märke "United Rovers". Här så lämnar han Amerika, som ju förresten var det tredje landet Tintin besökte, och passar på att fiska under överfärden.

Inga kommentarer: