2021-12-05

"Africa's perception war"

Jag har sett varianter på temat förut. Att Mercators projektion inte återger världen korrekt är väl allmänbildning. Vid ekvatorn är allt som det ska, men ju längre norrut och söderut man går desto större blir felet, tills nord- och sydpolernas punkter blir linjer. Och på vägen mot de oändliga felen får vi ett Grönland större än Sydamerika, ett Skandinavien större än Australien, ett Sibirien som särskilt i norr svällt rejält jämfört med verkligheten, och så vidare. 

Men den som gjorde bilden ovan slarvade med geografin. För linjen som anges vara 6 400 km är inte det.

De 6 400 km motsvarar den kortaste vägen mellan Rysslands västligaste (utan att räkna Kaliningrad) och ostligaste punkt. Men då går man i en så kallad storcirkel som sällan beträder rysk mark. Redan här framgår det att den linje som ritades upp ovan är betydligt längre än så.

Man hittar lätt uppgiften att Ryssland mäter 9 000 km på bredden. Då räknar man med Kaliningrad, och mäter betydligt exaktare än mina tillyxade punkter ovan. Men redan där blir det avgjort mer än såväl 6 400 som rentav 7 200 km.

Ett rätt av två möjliga: Linjen som går tvärs över Afrika är verkligen 7 200 km.


Inga kommentarer: