2021-12-22

Myten om laviner och höga ljud

Greppet är välkänt från böcker och serietidningar, tv och film: Tanklösa människor bland snöiga berg väsnas, och ger därmed upphov till en lavin.

Someone in the mountains triggers an avalanche by shouting or making another loud noise (shooting a gun, detonating an explosion, sneezing), especially if other characters have warned him about this before.

- tvtropes.com: Hair-Trigger Avalance

Funkar det så i verkligheten? Kort svar: Nej.

Note that, contrary to popular myth, this does not happen in Real Life - the pressure caused by even very loud sounds is far too small to cause an avalanche.

- Ibid. (ibidem, "på samma ställe" som ovan, dvs tvtropes-artikeln)

Lite utförligare:

Snötäcket på en fjällsluttning har ju en viss hållfasthet. Det finns olika krafter i rörelse som gör att snön antingen sitter kvar på plats eller vill åka iväg. Men det krävs ju någon fysisk belastning för att påverka snötäckets stabilitet – inte ett ljud.

- Mattias Tarestad, lavinexpert på Naturvårdsverket, i Sant eller falskt: Kan starka ljud orsaka laviner? SVT 10 december 2021

En till, plockad på måfå bland otaliga debunkningar av denna klassiska myt:

It's just one of those myths that refuses to die. Noise simply does not have enough force unless it's an extremely loud noise such as an explosive going off at close range. In 90 percent of avalanche fatalities, the avalanche is triggered by the weight of the victim, or someone in the victim's party.

- Avalanche dangers: myths and realities, Deseret News 31 december 2008

Det omsorgsfullaste avlivandet av denna myt jag sett är ett paper av Benjamin Reuter och Jürg Schweizer på institutet för snö- och lavinforskning i Davos. Man behöver inte begripa sig på differentialekvationer för att ha nytta av det, men det skadar inte heller.

- Ur Reuter & Schweizer: Avalanche triggering by sound: myth and truth [PDF], proceedings från snövetenskaplig workshop i Davos 2009

De konstaterar bland mycket annat att skrikande o dyl, vars tryck uppgår till enstaka Pascal, är minst två storleksordningar svagare än kända lavin-utlösare. Bland ovanligare sådana nämns jordbävningar och ljudbangar från flygplan. Sistnämnda undersöktes på 1970-talet i den intressantaste lavinforskning jag hört talas om: Man lät jetplan flyga fram och tillbaka genom dalar i franska alperna, då och då passerande ljudvallen. Sammanlagt tjugo överflygningar gav tryck på 200–500 Pascal, men skapade ändå "bara" en lavin. Tydligen är ljudbangar en dålig metod för att framkalla laviner (Perroud & Lecomte 1979).

Reuter & Schweizer nämner även att när man utlöser laviner genom att spränga i snön så är det explosionens pressure wave som verkar, inte den shock wave som absorberas fort. Jag vet inte vad det är för skillnad på begreppen.


Inga kommentarer: