2021-12-17

Obootande baron

Boota. Är det något du någonsin gjort? Många gånger – men har du vetat vad det heter?

Ordet finns inte med i SAOL, SO eller SAOB. Det första belägget i vanlig dagspress jag hittat är från Dagens Industri 1992. I fackpress förekom det betydligt tidigare; definitivt 1980-tal (eget minne), kanske 1970-tal. Men knappast tidigare, eftersom det engelska uttrycket är från 1975.

1975, transitive, "start up (a computer) by causing an operating system to load in the memory," 1975, from bootstrap (v.), a 1958 derived verb from bootstrap (n.) in the computer sense "fixed sequence of instructions to load the operating system of a computer" (1953). This is from the notion of the first-loaded program pulling itself (and the rest) up by the bootstrap, an old expression for "better oneself by rigorous, unaided effort." Intransitive, of a computer operating system, from 1983. Related: Booted; booting.

- etymonline: boot (v.2)

Det andra belägget i vanlig dagspress ger en mycket kortfattad förklaring, med ett uttryck som man nog inte förstår om man inte förstår ordet som ska förklaras: "att boota innebär att kallstarta datorn" (GP 1996). En "varmstart" syftar på att starta om "från tangentbordet" så att säga. En "kallstart", eller bootande då, innebär helt enkelt att starta datorn genom att trycka på strömbrytaren: det är hela proceduren fram tills man kan börja använda den. Och uttrycket kommer från stövelstroppen; datorns bootstrap (ett uttryck jag är rätt säker på att jag aldrig använt "på riktigt") är kod som kör igång den, och gör det möjligt för alla andra program att köra igång. Det kommer i sin tur från det betydligt äldre uttrycket "att lyfta sig själv i stövelstropparna" som det heter på engelska, eller "att lyfta sig själv i håret" som är motsvarigheten på svenska. Och inte bara där.

Bland de många berättelserna om baron Münchausen finns den om hur han under en ritt fastnar med hästen i djup lera. Inga problem: Baronen lyfter sig själv i håret, och klämmer till ordentligt om hästen så den följer med. (Jag har inte hittat episoden i den Münchausen-bok som finns hos Gutenberg, men det finns många varianter.) Den har ibland associerats med datorns bootstrap, men:

So far, however, there's no sign that anyone has found an explicit reference to bootstraps in the various versions of the Munchausen tales.

- Ben Zimmer citerad i Bootstraps and Baron Munchausen, 27 januari 2009, bloggen The Word, boston.com


Inga kommentarer: