2021-03-10

Varför ska man stänga fönstren när det åskar?

Vid åskväder ska man stänga fönster och dörrar. Det tipset kan man hitta mest överallt. Men varför ska man göra det? Intressant nog varierar anledningarna som uppges. Ska man stänga fönster och dörrar för att

  1. undvika splitter eller
  2. minska brandspridning eller
  3. stoppa själva blixten?

Naturligtvis kan det finnas flera anledningar, även utöver de uppräknade. Men lite märkligt ser det ut när olika källor kommer med olika bud.

Stäng alla dörrar och fönster för att undvika eventuellt glassplitter

- Elsäkerhetsverket: Åska och åskskydd

Stänga alla fönster och dörrar (för att undvika glassplitter)

- Krisinformation.se: Blixtnedslag och åska

Stäng alla fönster i huset — för att försvåra för en eventuell brand att sprida sig

- Folksam: Åska och blixtnedslag

Stäng alla fönster för att hindra brandspridning om åskan slår ner.

- Räddningstjänsten Storgöteborg: Åska

Om huset har dålig åskledning söker sig blixten eller spänningen via konstruktionerna in i byggnaden, eftersom spänningen måste utlösas någonstans. - Så det lönar sig att hålla sig bort från elkontakter och fönster.

- Brandmästare Vesa Berg i Brandmästaren tipsar, Svenska Yle 9 juli 2018

Fönster och dörrar ska stängas eftersom att blixten kan slå ner nära och utvecklas horisontellt och då komma inåt.

- Åskforskare Terhi Laurila i Blixtar och dunder — magiska under, HBL 18 juli 2016

Flera sajter, som t.ex. SMHI, anger att fönster och dörrar ska stängas men inte varför.

Anledning 3) har jag enbart hittat i finska källor. Jag vet inte om det betyder något.

Ännu en anledning som ibland nämns är att husdjur som är känsliga för smällar lugnas om man stänger ute ljudet. Jag har inte tagit med den här.

En annan anledning som jag inte tagit med är den följande:

När åskan går, skyndar man sig att stänga alla fönster och dörrar, och det är förmodligen av samma skäl som dikterat bondepraktikans nyssnämnda råd [att man inte ska springa]: Man tror att blixten följer luftdraget — ett antagande som icke har något som helst stöd i vår kunskap om åskans natur.

- "Tänd lampa hjälper ej mot blixten", SvD 1 augusti 1930


4 kommentarer:

Anonym sa...

När åskväder kommer brukar det blåsa rejält = obra att ha fönster och dörrar öppna. Kan det var en anledning till råden?

MVH

Hans

Anonym sa...

Det finns något som kallas stegspänning och med det avses hur stor spänning det blir mellan fötterna när du går om blixten skulle slå ner tämligen nära den plats är du befinner dig. När blixten slår ner i marken sprider sig spänningen i marken och eftersom det då är fråga om mycket hög spänning blir det lätt farliga spänningsskillnader på en steglängd. Måste man gå utomhus under ett åskväder ska man gå med korta steg och söka sig inomhus för att minska risken för att få hög spänning och hög effekt genom kroppen.

Bor man i ett äldre hus med vattenledningar in till huset av koppar ska man hålla sig ifrån kranar för vattenledningar av metall kan leda in blixnedslag lika bra som elledningar. Nyare vattenledningar är av plast som inte leder elektricitet. Rent vatten leder inte heller el nämnvärt.

Det händer att kor och hästar på bete dör när en blixt slår ner i närheten av dem för spänningen mellan deras framfötter och bakfötter blir så stor att de dör.

Spänningen och effekten i ett blixtnedslag är ofattbart stor. Man ska därför ha stor respekt för blixten som ju kan slå ner var som helst under ett oväder. Har man luftledningar till sitt hus och vill skydda huset kan man låta elnätsägaren installera ventilavledare som ska leda ner blixtens styrka i marken.

Unknown sa...

När jag var liten var människor rädda för klotblixt.

Anonym sa...

För mycket länge sedan såg jag något som nog var en klotblixt. Det trodde de på SMHI när jag långt senare skrev och berättade vad jag sett.

Det mitt i vintern, kallt med snö på både marken och taken. På kvällen när jag stod vid ett fönster och tittade ut i mörkret dök plötsligt ett litet eldklot upp från ingenstans en kanske två meter ovanför grannens tak. Klotet sjönk sakta snett ner på taket. När det nådde snön studsade det ett par gånger och sedan var det borta. Synen varade kanske en eller två sekunder. När det ljusnat på morgonen tittade jag om jag kunde se något spår av att eldklotet studsat på granntaket men inget syntes.