2021-03-04

Odysseus yxor

- Odysséen (1954)

- Oddyséen (1997)

- Mythbusters Jr: Replicating the "Impossible" Odysseus Arrow Shot (2019)

- Corridor Crew: Odysseus Archery Challenge (2018)

Efter tjugo år kommer den mångförslagne Odysseus hem och finner huset fullt med friare till hans fru. Nu är det dags att visa vem han är. Det gör han med ett kraftprov, som inbegriper hans gamla båge av sällsynt hårddraget slag och tolv yxor:

[Penelope:] "Vilken som lättast av er kan spänna med händerna bågen
och genom raden av bilorna tolv kan skjuta med pilen,
honom jag följa nu vill och draga min väg utur huset"

...

[Odysseus] med skarpaste sikte
skickade pilen i väg och förfelade icke en ögla
borta i bilornas rad, utan tvärsigenom dem alla
kopparpilen flög hän ...

Odyséen (övers. Erland Lagerlöf, 1908)

Berömd rekvisita i en berömd nyckelscen i ett av de mest kända verken någonsin. De som analyserat den (två exempel ovan) har fokuserat på om det är möjligt.

Men hur såg det egentligen ut? Hur ska man tolka skjutandet av en pil genom en, eller för den delen tolv, yxor?

Om det finns någon antik avbildning av hur man tänkte sig det hela har jag inte sett den. Senare tiders uttolkare har, som synes, haft olika idéer genom åren. Här representeras fyra förslag: Att man skjuter genom hålet för skaften, genom ringar underst eller överst på skaften, eller genom "horistontella" hål i yxhuvudena.

Jag tycker nog att det första förslaget verkar rimligast. Det utgår ifrån yxornas enklast tänkbara form, så  att säga, utan pynt i form av ringar eller de underliga hålen genom yxorna.


6 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet med de här alternativen är 1) det faktum att de är möjliga att utföra och inte kräver en båge som bara en superhjälte kan använda och 2) att texten inte nämner nåt slags hål eller öglor. Jag gillar hypotesen att dåtida publik tänkte sig att pilen gjorde hål i yxorna.

Hexmaster sa...

Ah, ett femte förslag! Det motsägs av "förfelade icke en ögla" — men jag har inte kollat med grundtexten.

Att skicka en pil genom en enda, för att inte säga tolv, metallyxor, ja, det vore ett sant kraftprov för en övermänniska. Den tror jag inte Mythbusters ens skulle ta upp.

Anonym sa...

Hittade den här kortare artikeln i ämnet: https://classics.yale.edu/sites/default/files/files/downloads/parry/Odysseus__trial.pdf (även om inscanningen har gjort en del av de intressanta raderna svårlästa).

Min tolkning är att historien (förutom att vara en variant på 'Arthurs svärd i stenen') av Homeros ges lite samma uppbyggnad som Alexanders lösning av den Gordiska knuten, dvs Odysseus löser ett till synes omöjligt problem - här att skjuta genom järn - på ett oväntat sätt. Dock är även den "enkla" lösningen i detta fall oerhört svår att genomföra.

/magnus

Anonym sa...

Nu har jag i och för sig sett yxor med hål i bladet som inte alls ser lika konstiga ut som i bild 4. Jag har sett stora hål som bara gör yxbladet till en ram (användbart för att hålla vikten och metallkostnad nere ifall detta är önskvärt kantänka), yxor med hål som verkar avsedda att stoppa fingrar i (användbart för en måttligt stor bruksyxa ifall man vill kunna använda bladet för att skära och tälja med god kontroll) och yxor med hål som endast verkar ha dekorativ funktion (hål i form av stjärna eller kryss till exempel). Endast i det första fallet är torde det vara möjligt, ens teoretiskt, att skjuta en pil genom en enda av dessa öglor.

Vad gäller att skjuta så att det genomtränger yxorna behöver det kanske inte vara fullt så superhjälte-aktigt som man tänker sig. Från bronsåldern finns dekorativa praktyxor som ser pampiga och massiva ut, men är ihåliga. Stämmer dock inte med texten.

Sensemaker

Anonym sa...

Yxor med hål i bladet har periodvis varit vanliga, oftast för att det sänker yxans vikt och sparar in på metallen. Jag äger själv en vikingatidsreplika med sådant hål. Grekerna borde ju inte varit dummare än så de heller. Yxorna på bilden har dock löjligt små hål, men det borde väl ha imponerat desto mer att få en pil igenom då, antar jag.

Anonym sa...

Jag kan inte tänka mig annat än att arkeologer och (vapen)historiker diskuterat vapnen som förekommer hos Homeros och satt dem i relation till arkeologiska fynd och tänkbara samtida avbildningar.