2021-03-03

Standardfågeln

När man hör en rovfågel på film/tv är det som regel en rödstjärtad vråk, Buteo jamaicensis, man hör. Det är nog särskilt vanligt i amerikanska produktioner (det är där vråken finns), men bruket har spritt sig. Måhända det finns folk på ömse sida kameror och Atlant som tar för givet att det är så rovfåglar låter, säger alla rovfåglar.

The fierce, screaming cry of the red-tailed hawk is frequently used as a generic raptor sound effect in television shows and other media, even if the bird featured is not a red-tailed hawk. It is especially used in depictions of the bald eagle.

- Wikipedia: Red-tailed hawk#Vocalizations

Den sista uppgiften ovan dyker ständigt upp i sammanhanget. Jag kan inte påminna mig ha sett eller hört vithövdade havsörnar (USA:s nationalfågel) särskilt ofta, med korrekta eller felaktiga läten. Antingen har jag missat något, eller så kommer det materialet sällan hit.


Inga kommentarer: