2019-01-23

Rätta själva

"De öfrige mindre betydliga tryckfelen torde Läsaren benäget sjelf rätta."

Dagens pärla levereras av @FTersmeden. Källan är Antivandalskrift (1831) av den stridbare Johan Henrik Thomander, biskop, stol 18, etc. Hur bokstavligt uppmaningen ska tolkas framgår nog av sammanhanget.

Inga kommentarer: