2019-01-03

Horus öga för matematik

- Ur Alan Gardiners standarverk Egyptian Grammar (1927)
... Conjectures, originally put forward in a tentative fashion, lose their provisional character over time, even in the absence of any change in the quantity or quality of the evidence in their favour.
- Jim Ritter, Closing the Eye of Horus: The Rise and Fall of 'Horus-eye Fractions' (2003)

Ritters observation kan tillämpas på oerhört många faktoider. De kan börja som grundlösa hugskott eller intressanta men obekräftade hypoteser. Får de väl fäste kommer traderingar och tidens gång att slipa bort förbehållen. Och så småningom uppfattas de som absoluta fakta – utan att ett gram evidens tillkommit.

Exemplet här utgörs av uppfattningen att de fornegyptiska tecknen för olika bråkdelar, från 1/2 till 1/64, skulle ha utgjort beståndsdelarna av den berömda symbolen Horusögat. Idén lanserades 1911 av en tysk egyptolog som var medveten om dess hypotetiska status. Den gjorde sedan föga väsen av sig fram tills 1927, då den bifogades i bland annat Gardiners bok. Dess hypotetiska status hade nu tappats bort. Hädanefter nämndes den som ett faktum.

Att lansera en idé som folk tar för sann kan vara mycket svårt eller mycket lätt. Att visa att den är felaktig är oftare svårt än lätt. Ritter tog uppgiften på allvar. Hans Closing the Eye of Horus: The Rise and Fall of 'Horus-eye Fractions' (2003) reder ut hypotesens historia, tar upp en mängd egyptologisk forskning, studerar användandet av bråksymboler under olika perioder, med mera. Så småningom kommer han fram till att vad han kallar "den starka hypotesen", den som Gardiner gett stor spridning, är osann. Tecknen för bråkdelar utvecklades genom seklerna oc det är tydligt att de inte började som Horusögats detaljer. ("Den svaga hypotesen" är att egyptierna under senare perioder använde hieroglyfiska former som inspirerats av Horusmyten och anpassats efter hans öga. Ritter finner klara problem även här men inte tillräckliga för att avfärda den helt.)

Inga kommentarer: