2019-01-20

Lik i garderoben

Garderobsskelett från 1792
Da traf et ord hist nedefra mit øre;
det traf mig der jeg lænet sad mod masten.
En sagde højt og, som det syntes, midt
imellem usund søvn og mareridt:
Jeg tror vi sejler med et lig i lasten!
- Henrik Ibsen i ett rimbrev till Georg Brandes (utgivet 1875)

Uttrycket lik i lasten går tillbaka på den vidskepliga föreställningen att ett fartyg med en död ombord kommer att råka illa ut (jämför bloggposten Mumiens förbannelse 1593). När Ibsens brev gavs ut var han mycket läst på svenska och uttrycket blev snabbt bevingat.

Uttrycket skelett i garderoben började användas i nämnvärd omfattning på svenska framåt 1950-talet. Det var inlånat från engelskan där det använts sedan början av 1800-talet. Bilden ovan, där skelettet är ingen mindre än Mirabeau, är från 1792, vilket indikerar att begreppet är ännu äldre än så.

Två snarlika bilder om samma företeelse – det är inte konstigt att de blandades ihop. Även om korsningen saknar lik-i-lastens tacksamma allitteration.
Man kan inte regera tillsammans med ett så stort lik i garderoben.
- Lars Tobisson (M) citeras i SvD 8 oktober 1978 (ang samarbetet fp-m)
Man vet aldrig om det kan finnas några lik i garderoben.
- Anita Gradin (S) i riksdagen (1989)

Inga kommentarer: