2019-01-21

Lördagsfråga 548: Förlista ubåtar

  1. En tröskmaskin av lite äldre modell, märke Munktell (som senare skulle bli M:et i klassiska Volvo BM).
  2. Kejsarskorpionen Pandinus imperator är världens största skorpion. Icke desto mindre är den betydligt lugnare och inte i närheten lika giftig som mången mindre art, och går rentav att hålla som husdjur.
  3. Den klämmiga affischen från 1933 gör reklam för ungdomens kommunistunion, Komsomol.
  4. Ett av flera monument till minne av slaget vid Kursk 1943. I det stora monument-landet Sovjet var stora slag den främsta anledningen till stora monument, och slaget vid Kursk var ett av de största slagen någonsin.
USS Thresher (inte uppkallad efter ett tröskverk men väl en känd ubåt från andra världskriget, som i sin tur uppkallades efter en haj) förliste 1963. USS Scorpion förliste 1968; orsaken är fortfarande oklar, men förslag saknas inte. K-278 Komsomolets, som var en av relativt få sovjetiska ubåtar som fick ett "riktigt" namn, förliste 1989. Och K-141 Kursk förliste 2000. Det hade Tomas koll på.

Inga kommentarer: