2016-09-14

Völkisch

En och endast en av dessa illustrationer är NSDAP. Vi återkommer till dem.
The leader of Germany's right-wing, anti-immigration AfD [Alternative für Deutschland] party has been criticised for trying to give a positive spin to the Nazi-era word "voelkisch" ("people's" or "national").
Frauke Petry said it was wrong to equate "voelkisch" with "racist". It is simply the adjective for "Volk" ("People"), she told Welt am Sonntag.
The Nazis used the term "voelkisch" to set Germans apart from Jews and others they labelled "racially inferior".
- 'Nazi word' revived by German AfD chief, BBC 12 september 2016

Att säga att völkisch är ett nazistiskt ord är att sätta vagnen före hästen. För den märkliga, svårdefinierade strömningen föregick nazisterna; den senare började som en (mycket liten) delmängd av den förra.
Själva ordet betyder folklig, det ordet används också ofta som översättning, men det kan bara ge en vag antydan om vad det rörde sig om; jag har därför valt att använda det tyska begreppet. Ett grundtema var just "folket", som en historisk, rasmässig, kulturell och/eller "andlig" enhet. Rörelserna, som utöver vissa grundläggande drag kunde vara mycket olika, växte fram under 1800-talet, och hade sin mest intensiva period från sekelskiftet 1900 fram tills de uppgick i, eller förbjöds av, nazistpartiet.
- Peter Olausson, Tredje rikets myter (Forum 2011)

Jag hade kunnat tillägga att bra många sällskap dog ut i stillhet, när eldsjälarna bildade nya ståtliga bokstavskombinationer eller helt enkelt tröttnade.

I völkischer-rörelserna intresserade man sig, i varierande grad, för
  • historia – mer eller mindre faktabaserad, för att sammanfatta
  • nationalism
  • antisemitism – eftersom rasismen då var allmän var den ingen utmärkande egenskap
  • politik – framför allt mot demokrati, kommunism och kapitalism
  • ockultism – där graden av teater/allvar ofta är svår eller omöjlig att avgöra, som så ofta i sammanhanget
Blandningen varierade mellan olika sällskap. Inte för att man någonsin försökte definiera vad som var völkisch; det var mer en känsla än något som kunde fångas med siffror och bokstäver, en känsla av något gammalt, äkta, heroiskt ... Och framför allt germanskt.

En betraktelse över en del av rörelsen kommer från en samtida betraktare med erfarenheter från fältet. Det kanske förvånar en del att han inte hade någonting till övers för sina völkischer kamrater.
Det är typiskt för sådana personer att de går på om urtida teutonska hjältar från dimmiga avlägsna tidsåldrar, stenyxor, stridsspjut och sköldar, när de i själva verket är de mest patetiska pultroner man kan tänka sig. För samma personer som viftar med teutonska plåtsvärd, omsorgsfullt tillverkade efter gamla original, och bär stoppade björnskinn och kohorn över sina skäggiga ansikten, förklarar att dagens alla konflikter måste lösas enbart med tankens vapen. Och så lägger de också benen på ryggen för första bästa kommunistiske bråkmakare. Eftervärlden kommer inte att ha många skäl att skriva nya epos om dessa hjältemodiga gladiatorer.
Och följande kommentar gäller än idag, om såväl de som gärna använder hakkorset som om alla andra:
Man känner skam när man märker vilken sorts folk som sätter völkisch-symbolen i sina navlar, och även när man märker hur många som har olika idéer om vad symbolen innebär.
- Adolf Hitler, Mein Kampf (1925)

Bildfacit:
  1. Reichs-Hammerbund grundades 1912 av Theodor Fritsch. 1919 gick den samman med Deutschvölkischer Schutz- och Trutzbund.
  2. Thule Gesellschaft grundades 1918. Försvann på 1920-talet.
  3. Deutschvölkischer Schutz- och Trutzbund grundades i februari 1919 och var ett tag den klart största völkischer organisationen. Kort efter Reichshammerbunds anslutning samma år gick de samman med Deutschvölkischen Bund. Se även bloggposten Hakkors utan nazister.
  4. NSDAP grundades 1919 som DAP, som NSDAP 1920.

Inga kommentarer: