2016-09-28

Massmotioner (SD)

Nu blir det lite tjatigt ... Jag har lagt in strategiska fetningar för att förtydliga strukturen, och samtidigt snabba upp skumläsningen för den otålige.
En allt större del av Göteborgs resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig – allt fler ensamkommande söker sig till Sverige.
I Göteborg har vi i tagit emot 554 fram till 13/8 och siffran ökar lavinartat. Innan den flyktingkatastrof vi nu ser var prognosen 900 för Göteborg. En nästan 100 % ökning. Och tyvärr lär den prognosen spricka än en gång.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Jörgen Fogelklou, SD Göteborg, 9 september 2015
En mycket stor del av Sociala resursförvaltningen och Individ- och Familjeförvaltningens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig – allt fler ensamkommande söker sig till Sverige.
Trycket med fler ensamkommande ungdomar har ökat successivt under den senare delen av våren 2015. Snittet för antal ensamkommande ungdomar som kommer till Malmö har legat på 20-30 barn/ungdomar per dygn och vissa dygn upp till 50 barn.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Magnus Olsson, SD Malmö, 25 september 2015
En allt större del av Säffles resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig - allt fler ensamkommande söker sig till Sverige.
I Säffle har vi i dagsläget 35 ensamkommande på HBV-hemmet på Perssons gränd samt ett antal ute i familjehem. [...]
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
 - SD Säffle [7 undertecknare], 20 november 2015
Antalet ensamkommande ungdomar har i Sverige ökat markant den senaste tiden. Det har i andra kommuner vid ett flertal tillfällen uppdagats att den ensamkommandes ålder inte stämmer överens med dess faktiska ålder.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer jämfört med Sverige för att åldersbestämma de ensamkommande, som väldigt ofta saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Inge Sandén, SD Båstad, 29 februari 2016
En mycket stor del av Sociala resursförvaltningen och Individ-  och Familjeförvaltningens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig - allt fler ensamkommande söker sig till Sverige. Trycket med fler ensamkommande ungdomar har ökat successivt under 2015.
Det totala antalet ensamkommande ungdomar som har kommit till Olofström 2015 har överskridit de 70 barn/ungdomar.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Max Nielsen, SD Olofström, 11 mars 2016
En allt större del av Bollebygds resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig - allt fler ensamkommande söker sig till Sverige.
I Bollebygd har vi i tagit emot många fler än vad vi har avtal på.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Joachim Stanicki och Daniel Persson, SD Bollebygd, 29 mars 2016
En mycket stor del av kommunens resurser läggs på ensamkommande ungdomar. Tendensen är tydlig - allt fler ensamkommande söker sig till Sverige.
I Trelleborg ökar antalet hela tiden och med de nya paviljongerna så kommer denna siffra att öka rejält.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Helmuth Petersen, SD Trelleborg, 26 maj 2016
En allt större del av Värmlands resurser läggs på ensamkommande ungdomar.
I Värmland har vi i dagsläget många så kallade "barn" på HVB-hem och ute i familjehem. Bara i Sunne har man utökat antalet från 22 till 100.
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
- Runar Filper (SD), riksdagsman och distriktsordförande för Värmlands län, debattartikel i NWT 4 juli 2016
En allt större del av Tjörns resurser läggs på ensamkommande ungdomar och tendensen är tydlig - allt fler ensamkommande söker sig till Sverige.
Bara på Tjörn har vi tagit emot 112 ensamkommande till och med den 29 januari 2016 och siffran ökar vecka för vecka. [...]
I övriga Skandinavien och i många EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder.
 - Martin Johansson m.fl., SD Tjörn, 21 september 2016

*

Den märkliga läsningen utgörs av en så kallad seriemotion. Sådana tänks ut och formuleras centralt, varpå ledamöter i kommunfullmäktige ute i landet har att lägga in passande uppgifter, kanske plocka bort några alltför orimliga partier, stuva om och putsa. Förfarandet är ingen hemlighet och inget nytt.
– Det finns två "vitsar" med det: ett är att det är ett led i att föra ut partiets politik i hela landet. Den andra är att vi har ganska många nya i kommunerna som inte vet hur det fungerar och därför kollar hur andra har gjort, säger sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.
- Sd satsar på massmotioner, SvD 19 februari 2007

Snart tio år senare skulle man kunna tycka att SD borde ha åtminstone ett par erfarna ute i landet som åtminstone börjat få koll på hur det fungerar. Men massmotionerandet fortsätter. Även när det gäller frågor som kommunerna inte har det minsta att säga till om, som till exempel åldersbestämning av ensamkommande.

Jag blev varse om fenomenet sedan en motion lades fram i ett kommunfullmäktige som jag händelsevis bevakar lite extra. Motionären visade från början att han var mycket ovan i rollen, och det blev inte bättre när han började läsa upp texten. När han så kom till "Skandinavien" och läste det som "Scandinavium" (arenan i Göteborg) blev det uppenbart att han haft mycket lite, eller inget alls, med dess tillkomst att göra. Så jag gjorde en slagning, och fick napp en masse.

3 kommentarer:

Pölsa Dum sa...

SM-guldet i klipp och klister har vi här - välbekant men fortfarande fingerpekarskojigt och värt att påminna om:

http://www.nsd.se/nyheter/lulea/sd-kopierade-hela-sitt-budgetforslag-9692361.aspx

AH sa...

Kan också tänka mig en tredje vits med det hela och det är att det ser bra ut i statistiken. Hur många motioner ett parti lämnat in per förtroendevald är ett mått som media ibland redovisar. För gemene man gissar jag det ser bra ut om ledamöterna lämnat in många motioner, oavsett om de är relevanta eller ej. Tack vare dessa massmotioner förbättrar ju SD statistiken.

Benny G sa...

Förekommer detta inte bland andra partier?