2016-09-04

Radioastronomi på 1800-talet

Sir Oliver J. Lodge var för hundra år sedan en av världens mest kända vetenskapsmän. Han ägnade sig åt lite av varje på ett sätt som idag hade varit stört omöjligt. Numer är han mest känd för spiritism, han studerade även parapsykologi på ett högst amatörmässigt sätt (beskrivet i Faktoider: Konsten att läsa tankar) ... Men som jag nämner i den bloggposten bedrev han även god forskning, i synnerhet inom tidig radioforskning. Och på ett område var han sannerligen en pionjär, när han strax före sekelskiftet 1900 försökte att mäta radiovågor från solen.
I [hoped] to try for long-wave radiation from the sun, filtering out the ordinary well-known waves by a blackboard or other sufficiently opaque substance. I did not succeed in this, for a sensitive coherer [tidig radiomottagare, se Wikipedia (sv): Kohär] in an outside shed unprotected by the thick walls of a substantial building cannot be kept quiet for long. I found its spot of light liable to frequent weak and occasionally violent excursions, and I could not trace any of these to the influence of the sun. There were evidently too many terrestrial sources of disturbance in a city like Liverpool to make the experiment feasible. I don't know that it might not possibly be successful in some isolated country place; but clearly the arrangement must be highly sensitive in order to succeed.
- Oliver Lodge (1900)

Man skulle kunna tro att vilken stad som helst iakttog radiotystnad före 1900 ... Men det finns fler störningskällor än sändningar "med flit". När episoden tas upp nämns ofta Liverpools elektriska spårvagnar, de togs i bruk november 1898 vilket rimmar illa med den datering av experimentet till 1894 som ofta förekommer. En poäng med dateringen är att Lodge i så fall skulle ha varit före tyskarna Johannes Wilsing och Julius Scheiner som 1896 genomförde ett bättre daterat men i övrigt lika resultatlöst försök.

Men oavsett år och plats så användes redan vid den tiden elektricitet i olika sammanhang som kan ha stört ut de känsliga experimenten. Och bortsett från allt sådant så var tidens enkla kohärer inte i närheten känsliga nog för ändamålet.

De första lyckade radioastronomiska försöken genomfördes på 1930-talet då Karl Jansky i USA uppmätte radiovågor från vintergatan. Vad Jansky visste om de tidiga, opretentiösa och inte särdeles väldokumenterade försöken vet jag inte. Men tänk om han hade utgått ifrån Lodge (som han naturligtvis kände till) och dennes ovetenskapliga idéer, och kommit fram till att radiovågor från astronomiska objekt nog var lika mycket blaj som spökprat? Det känns inte särskilt sannolikt, men inte helt omöjligt. Det skulle i så fall inte ha varit det första tillfället då god vetenskap hade låtit sig skrämmas av associationer till dålig vetenskap.

Inga kommentarer: