2016-09-02

Uppfinnaren av walesiska traditioner

Här ser vi ett smakprov på Coelbren y Beirdd, "bardernas alfabet". Det sades vara de keltiska druidernas eget alfabet och fick viss uppmärksamhet från mitten av 1800-talet, kungjort av en viss Ab Iolo. Namnet är ett så kallat bardiskt namn, som utläses "Iolos son"; i kyrkböckerna stod han som Taliesin Williams. Det var förresten i pappa Iolos efterlämnade papper som Taliesin ab Iolo hittat runorna. Och här börjar det bli intressant, så att säga ... För Iolo Morganwg, som i kyrkböckerna hade det avgjort tråkigare namnet Edward Williams, var en förfalskare och förvillare av rang. (Hans son var måhända mer förvillad än förvillare.)

Edward/Iolo (ingen koppling till den långt ärevördigare Jolo) brann för Wales, det walesiska folket och deras historia ... Eller åtminstone vad han trodde var, eller tyckte borde vara, dess historia. Han gav ut mängder med medeltida walesisk litteratur, vilket i sig var en välgärning – men de luckor som så ofta finns i sådant material tvekade han inte att fylla ut med sådant som han tyckte borde stå där. Andra texter är helt och hållet hans från början.

Hans kanske mest intressanta faktoida uppfinning utgörs av Gorsedd y Beirdd Ynys Prydain. "De brittiska bardernas tron" var, hävdade han, den keltiska druidiska filosofin/religionen, som mot alla odds lyckats överleva en rad hårdhänta kulturinströmningar, inte minst kristnandet. Men liksom i fallet med bard-runorna var Iolo inte upptäckare utan uppfinnare. Detta faktum återges på organisationens hemsida.
Sefydlwyd Gorsedd Beirdd Ynys Prydain yn 1792 gan Edward Williams, Iolo Morganwg. Ef a ddyfeisiodd y defodau sydd â seiliau yng ngweithgareddau’r Derwyddon Celtaidd.
Gorsedd grundades 1792 av Edward Williams, Iolo Morganwg. Han skapade ritualerna utifrån de keltiska druidernas riter.
- Gorsedd y Beirdd: Hanes [Historia]

Gorsedd är helt enkelt en direkt walesisk förlaga till den moderna (och ingenting annat) häxrörelsen wicca, som grundaren Gerald Gardner påstod sig ha upptäckt i mitten av 1900-talet: En urgammal "häx-kyrka", som mot alla odds lyckats överleva in i modern tid.


National Museum Wales: Coelbren y Beirdd
Wikipedia: Iolo Morganwg

Inga kommentarer: