2016-09-27

Detox-grodan Kambo

Phyllomedusa bicolor, med trivialnamn som jätte-apgroda, jätte-lövgroda, blågul groda m.fl., är en nattlevande sydamerikansk trädgroda. Likt många andra grodor utsöndrar dess hud ett giftigt sekret som gör att den slipper alltför intensiv uppvaktning av rovdjur. Arten är livskraftig, vilket gör att man åtminstone inte behöver ha den sortens betänkligheter för att nyttja den.

Nyttja groda? Jo, för så kallad detox. Jo, det är sant.
The poison from the Giant Monkey Frog is applied to the skin after small burns are made with the tip of a glowing stick. Once applied, Kambo stimulates a strong physical purge while toxins and 'bad luck' or 'panema' are eliminated from body and spirit.
- kambomedicina.com

På ren svenska: Kambo-terapi går ut på att klienten
  1. Gör små brännsår på huden som "öppnar upp" den
  2. Applicerar giftigt sekret från P. bicolor
  3. Kaskadspyr
  4. Mår förgiftad i allmänhet
  5. Känner sig efteråt mycket, mycket bättre
... Där punkt 5 av de troende tillskrivs grodgiftets renande (såväl kroppsligen som andligen) kraft, men väl enklast kan förklaras med hänvisning till genomlidna punkterna 3 och 4.

Kambo har även utövare i Sverige. Men de är inte många, och lär aldrig bli det. Vilket ju är lika så bra.


Tipstack till Sofie.

1 kommentar:

Kurt sa...

Enligt en studie publicerad i JAMA Internal Medicine (10.1001/jamainternmed.2016.5641), så kan det vara nyttigt för gravida kvinnor att kräkas regelbundet:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6526929

Men det finns ju andra sätt än giftiga grodor att åstadkomma det t ex Norovirus