2015-07-28

Fungerar atombomben?

Alexander de Seversky, här i filmen Victory Through Air Power (1943). Filmen är sevärd på flera sätt, såväl för dess egna kvalitéer som för att det är något så ovanligt som en Disneyproduktion som inte bara ber folk att samla in skrot och baconfett för att vinna kriget utan även argumenterar för hur kriget ska vinnas.

Major de Seversky var född i Georgien i det dåvarande ryska riket. När revolutionen bröt ut befann han sig i USA och bestämde sig för att stanna. Han ägnade sig åt flyget, utvecklade en rad olika uppfinningar och började så småningom att konstruera hela plan. (Mer om en av hans skapelser längre ner.)

Efter kriget begav sig en rad experter till Hiroshima och Nagasaki för att undersöka verkningarna av atombomberna. En av dem var major de Seversky. Han blev inte imponerad.


Maj. Alexander P. de Seversky declared today that the fearsome atomic bomb that hastened Japan's defeat could kill no more people than a regular ten-ton bomb if dropped on United States cities of steel and concrete.
- New York Times, 3 november 1945

Det resultat som major de Seversky ansåg vara en sådan besvikelse var precis det resultat som avsetts. Hiroshimabomben var temperad för att explodera — och exploderade också — på lagom höjd för att kvadda största möjliga antal japanska trähus, vilka därefter fattade eld.
Genom att låta bomben detonera nära marken kunde sådana sällsamma effekter som förgasning ha åstadkommits, flera betongbyggnader ha raserats, och ett litet område kunde ha bränts av fullständigt genom direkt värmeutveckling från bomben. Men detta skulle ha varit onyttigt slöseri [ordvalet kan diskuteras...] med bombens verkningskraft. Avsikten var inte att skapa "kala fläckar" eller andra flintskalleeffekter i det japanska landskapet. Avsikten var att göra slut på ett krig. Och det gick. Med två bomber. Om inte det kan imponera på major de Seversky, då är han den sortens människa som kommer att förklara sig besviken på yttersta domen.
- Ett av flera expertutlåtanden återgivet av Robert Littell i "Om atombomben träffade New York", Det Bästa juli 1946

Man påpekar även att de Seversky pekade på flaggstänger m.m. som stod kvar men inte såg de väldigt många fler som bränts till aska, de otaliga byggnader (som i det jordbävande Japan ofta byggs rejälare än på andra håll) som fått rejäla törnar eller förvandlats till schacktmassa, med mera. Måhända de Seversky var så betuttad i sitt flygvapen att han vägrade se allt som kunde konkurrera med de stora flygplansflottorna?

Detta förnekande av atombombens effekt är det första i det som skulle utvecklas till en hel liten konspirationsteori, så knasig att den inte fått något större genomslag. Jag berörde den tidigare i bloggposten Atombomben finns inte där ett svenskt exempel kan beskådas.

Bonus: En av de Severskys konstruktioner hette P-35. Svenska flygvapnet köpte några av dem i slutet av 1930-talet och kallade dem J 9. De första kom hit strax innan tyskarna intog Danmark och i synnerhet Norge, vilket ställde till det för de fortsatta leveranserna. Så småningom lade USA ett embargo på all vapenexport, vilket ledde till att några plan som var avsedda för Sverige hamnade i Ecuador [uppdaterat: osäker på Ecuador] och på Filippinerna — med svenska nationalitetsbeteckningar, svenska manualer och svenska på instrumentbrädorna!

Jag har letat runt lite efter bilder på de "svenska" planen på Filippinerna, där de även deltog i kriget utan större framgångar. Osäker på proveniensen för ovanstående, men det skulle åtminstone kunna vara ett belägg för hur det såg ut.

1 kommentar:

Anonym sa...

Intressant tack. Jag har tidigare trålat efter svenska plan i amerikansk tjänst och gjorde det igen. Hittade inget då men detta nu: http://lae.blogg.se/2015/march/svenska-jaktplan-pa-filippinerna-2.html

MVH

Hans