2015-07-08

Chicken race

Since the nuclear stalemate became apparent, the Governments of East and West have adopted the policy which Mr. Dulles calls 'brinkmanship'. This is a policy adapted from a sport which, I am told, is practiced by some youthful degenerates. This sport is called 'Chicken!'
- Bertrand Russell, Common sense and nuclear warfare (1959)

Bilden ovan är hämtad från Rebel without a cause (1955). Det är där som Jim Stark (James Dean) i bilen t.v. tävlar mot "Buzz" Gunderson (Corey Allen) i en livsfarlig biltävling: De kör mot ett stup, och den som sist hoppar ut är en fegis, chicken. (*spoiler* Buzz vinner överlägset.)

Chicken race, eller chickie run som det heter i filmen, blev snabbt en trope och användes ganska många gånger innan filmmakarna tröttnade på den. Under det kalla kriget användes den ofta som en välfunnen liknelse, och som sådan används den än idag. Men förekom chicken race i verkligheten?
En variant av chicken iscensatt, "as an example of what not to do".
A game of "chicken" is re-enacted by six youngsters in Los Angeles. In this pastime the driver accelerates his car to a speed of 60 or 70 mph, then suddenly takes his hands off the wheel. The first person who loses his nerve and grabs the wheel or touches the brake is "chicken," a fate sometimes considered worse than living to an old age. 
Another variety of "chicken" is played in two cars. As vehicles approach, each driver keeps his left front wheel on the white center stripe in road. One who finally decides to pull over is, of course, "chicken."
- "The 'Hot Rod' Problem: Teen-Agers Organize to Experiment with Mechanized Suicide", LIFE, 7 november 1949

Fritidssysslan som den beskrivs här, liksom hos Bertrand Russell, var inte lika dödlig som i filmen. Om ingen väjer så blir resultatet skador på fordon och förmodligen även förare; säkerhetsbälten förekom inte. Dödsfall förekom, liksom vid all buskörning, men tävligen hade nog sällan lika livsfarlig utformning som i filmen.

Inga kommentarer: