2014-05-27

Röster som räknas

Valmyndigheten val.se: Val till Europaparlamentet - Röster

"Då jag vet att både jag och min make röstade på enhet så tycker jag att det är märkligt att noll stycken röstat på 'övriga partier'..."

- Kommentar på Facebook-gruppen för partiet ENHET eller Enhet -- båda stavningarna förekommer av detta ganska speciella parti, där konspirationsteorierna aldrig är långt borta.

Rösterna räknades i vallokalen sedan den stängt. I den räkningen höll man reda på de partier som förväntades ta mandat. De övriga räknades in under posten "övriga partier". Det innebär ingalunda att de var bortglömda.

Sedan skickades alla valsedlar till respektive länsstyrelse. Där är de i skrivande stund och genomgår en noggrannare och omständligare räkning. Alla röster räknas om, och dessutom håller man reda på personröster och småpartier. De sistnämnda förs in i den långa listan på valmyndighetens hemsida. Där lägger de även ut flera sorters rådata kontinuerligt, för den som är riktigt nyfiken; till exempel Röster på partier som ej beställt valsedlar (semikolon-separerad lista).


I denna procedur skiljer man, som synes, på såväl stavningar som stora och små bokstäver. Det är därför ENHET har fler röster än Enhet men Svenkarnas parti färre än Svenskarnas parti, och Kristna värdepariet, Kristna värde partiet och KRISTNA VÄRDEPARTIET varsin rad.

(För tillfället ligger såväl de tre sistnämnda som Kristna Värdepartiet efter kristina värdepartiet. Jag har inte fått kläm på om det är ett skojparti eller inte.)

Men längre fram kommer stavningarna att normaliseras. Varför man är så noga med att hålla reda på dem vet jag inte. Men man är mycket noggranna. En valarbetare formulerade det som så, att det ska väldigt mycket till för att en röst ska räknas som ogiltig (om den inte är blank, men det är en annan historia).

Och för den som verkligen är nyfiken, eller boren rättshaverist, så sparas alla valsedlarna hos respektive länsstyrelse mandatperioden ut.

1 kommentar:

Anonym sa...

Visserligen ser "Svenkarnas parti" och "Kristina värde partiet" märkligt ut, men det gör förvisso länkens mer officiella "Arbetarepartiet-Socialdemokraterna" också.