2014-05-15

Fler bilder på Jesus

Mattia Preti, 1600-talet: Veronica med svetteduken.

Bilden på tavlan är inte den från Turinsvepningen. Det är en av dess föregångare. På sin tid var den minst lika känd som svepningen är idag. Numer är den tämligen bortglömd, och inte ens de som känner till den verkar tro att den har med verkligheten att göra. Eller hade; det är inte helt glasklart om den fortfarande finns någonstans eller har kommit bort i historiens virvlar.

Sagan: När Jesus vandrade med sitt kors mot Golgata kom den godhjärtade Veronica och torkade av hans svettiga och blodiga ansikte. Efteråt upptäckte hon att människosonens ansikte avtecknades i tyget. Ett underverk! Lite senare for Veronica till Rom med duken. Där botade den kejsar Tiberius och blev sedan kvar.

Inte ens aldrig så gudfruktiga och godtrogna katoliker verkar sätta någon särskild tilltro till historien (undantag finns säkert). Historien i dess form som ovan finns belagd från medeltiden (i en tidigare version gav Jesus henne helt enkelt sitt porträtt vilket ju är en avsevärd skillnad). Vad som är någorlunda belagt är att man i Rom från omkring år 1200 då och då förevisade en tygbit, tillskriven Veronica, under mycket ståhej. Denna föregivna acheiropoiton, "ej skapad av människohand", kan ha försvunnit under Roms skövling 1527. Under 1600-talet förbjöds först tillverkandet och därefter även innehavet av duk-repliker.

För övrigt indikerar dateringar av Turinsvepningen medelst C14-metoden att den är från omkring 1260-1390.

Inte för att dessa Jesus-bilder var de enda med mer eller mindre magiskt ursprung. En betydligt äldre historia kom så småningom att handla om "mandylion", den mystiska bilden från Edessa (dagens Urfa/Şanlıurfa i södra Turkiet). Historiens utveckling kan studeras i en utförlig artikel på Wikipedia. Den äldsta kända versionen från 300-talet är en oansenlig men givetvis apokryfisk berättelse där kungen i Edessa får ett löfte av Jesus att denne, när hans jordiska uppdrag är avklarat, ska skicka en lärjunge att bota densamme. Senare kom en målad bild med. Så småningom får den en central roll i ytterligare utbroderingar, och strax före år 600 har den förädlats till en acheiropoiton, ett underverk.


För en rad magiska Jesusbilder dessutom, se Wikipedia: Acheiropoieta. Turinsvepningen är ingalunda den enda som fångat folks uppmärksamhet genom historien.

Givetvis är en bloggpost som denna inte komplett utan ett modernare exempel:


Inga kommentarer: