2014-05-29

Korrelation och kausalitet

 
Civilingenjörer som tar doktorsexamen korrelerar med konsumtionen av mozzarella -- åtminstone i USA.

Antalet mord medelst ångor eller heta föremål korrelerar med åldern på Miss America.


Och intäkterna från skidanläggningar i USA korrelerar alldeles utomordentligt väl med antalet personer som dör genom att bli intrasslade i sina lakan.

Det är bara tre fina exempel från Tyler Vigens förträffliga sajt Spurious Correlations. Genom att jämföra en mängd kurvor av alla de slag hittar han, så klart, åtskilliga som är någorlunda eller påfallande lika. Man kan även få en siffra på hur väl kurvor korrelerar, som det heter; den kanske säger något för den som begriper sig på statistik (inte jag).

Vad betyder det då att två kurvor är lika? De kan ha ett samband, såklart; här kan mycket väl finnas vetenskap att göra. Men de behöver inte ha det.

Tänk på det, nästa gång det basuneras ut att X kan vara kopplat till Y. Som till exempel Green Jelly Beans Linked to Acne! hos xkcd: Significant.
1 kommentar:

Unknown sa...

Nu skall vi inte dra för stora slutsatser av mozarellakonsumptionen här eftersom a civil engineer inte motsvarar en civilingenjör utan enbart en civilingenjör från Väg och Vatten teknik (den ursprungliga civilingenjören till skillnad från bergsingenjörer och militöringenjörer). I Sverige kallas ju alla med examen från tekniskt universitet civilingenjörer.