2012-02-16

Blindspår

Så kommer nästa bok att heta: Blindspår.

Undertiteln är "Gömt och glömt i kunskapens källare". Ett svårt ämne att sammanfatta, men den gemensamma nämnaren är sådant jag skriver om i denna bloggen, VoF:s medlemstidning Folkvett m.fl. ställen: Vetenskap och i synnerhet ovetenskap som glömts bort och/eller missförståtts.

Kommer ut i höst.