2012-02-14

Bernadottes illusioner


Herr Nordenstam med norska barn
En dikter bruker ord, en musiker bruker toner og en tryllekunstner bruker levende mennesker - dette er min metode.
Citatet är trollkonstnären Bernadotte Nordenstams ur en "trylleduell" med den dansk-amerikanske kollegan Dante. På den tiden var båda välkända namn. Idag är det få som hört talas om dem. En rolig detalj om den senare: trollformeln "sim sala bim" lär han enligt goda källor ha varit den förste som använde i magiska sammanahang.

Men Bernadotte Nordenstam - vad var det för artistnamn? Faktiskt inte, enligt honom själv, eftersom han i själva verket var den utomäktenskaplige sonen till ingen mindre än Karl XV!

Det vore ju inte omöjligt. I synnerhet Karl XV har, om allt som sägs är sant, närmast gottgjort för hela emigrationen, med halvblåa ätteläggar myllrandes i varje socken. Men det som fram tills nyligen, historiskt sett, bara kunde lösas (om alls) med vidlyftiga och närgångna utredningar som ändå sällan kunde bli spiksäkra, kan idag redas ut oerhört mycket säkrare och enklare.
Oäkta prinsar och prinsessor talas det om i var och varannan familj. Men ingen kan bevisa att de har kungligt blod i ådrorna. Eller? Med hjälp av dna-test är det faktiskt möjligt. Filmaren Oscar Hedin ger sig ut bland kungens okända ättlingar i jakten på nya hovmedlemmar.
Filmen hette Blått blod och sändes i SVT sommaren 2010. En av de förväntansfulla hette Fred Bernadotte Nordenstam. Han är avgjort barnbarn till trollkonstnären. Men är han barnbarnsbarn till Karl XV? Ett jämförande test senare står facit klart: nej, han är inte släkt med någon annan Bernadotte än sin farfar. Hur reagerar den som plötsligt och oväntat får veta att en stor del av hans mentala grund, så att säga, är ingenting, en bluff? Freds reaktion är vanlig och tyvärr djupt mänsklig: han förklarar att det är en konspiration för att inte genera det svenska hovet.

Hade kanske trollkonstnären själv gått på en nit? Nja. En annan falsk "utmärkelse", som Norsk Tryllemuseum nämner, är hans professorstitel i magi. (De norska inslagen här beror på att Nordenstam flyttade till Norge 1904.) Den skulle han ha fått hos den store Ernst Basch i Hannover – men den enda verksamhet denne bedrev där, var att sälja trolleriutrustning.
Då virtuositet, fingerfärdighet, apparatism samt naturvetenskapernas användande endast utgöra den tekniska sidan samt den verkan, trollkonsten gör på oss, måste sökas i dess psykologiska kärna, må ingen, som eger högre intresse för den psykologiska vetenskapen, försumma att bevista denna séance, som blir den enda här på platsen före herr Nordenstams tourné genom Ryssland.
- Annons för "der Edelmann mit den Feen-Händen", Tidning för Wenersborgs Län, 3 mars 1897

Nog kände Nordenstam till den psykologiska vetenskapen, om inte genom akademiska studier så definitivt genom egna erfarenheter. Han visste också att se igenom de trick som utövarna och framför allt publiken tog – och tar än idag, otroligt nog! – på långt större allvar än vad som är motiverat, nämligen så kallade spiritistiska seanser; han ska till exempel 1912 ha avslöjat "mrs. Wrights åndetrompetmysterium" (jag vet inte vilken Wright som avses). På så sätt vore det synd om han enbart skulle bli ihågkommen för sitt namn.


Christer Nilsson, Sveriges Magi-Arkiv: Nya fakta om trollkarlen Bernadotte Nordenstam
Tryllemuseet: Professor Nordenstam
Terje Nordheim, Norsk Tryllemuseum: Bernadotte Nordenstams store bløff
Slarvigt om blått blod, Aftonbladet 7 juni 2010
Wikipedia (ty.): Ernst Basch

9 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Naturligtvis har Carl XV inte legat med så många, som hans samlade påstådda barn ger intryck av. För mej tycks dom vara så många, att det faller på sin egen orimlighet. I många fall var han bevisligen inte ens där, när mamman till barnet blev gravid. Jag tror att många ogifta mammor, påstod att kungen var pappa till barnet, för att höja dess sociala status. Så har många myter om kungliga anor uppstått. Jag förnekar naturligtvis inte, att Carl XV hade utomäktenskapliga barn. Men det är naturligtvis svårt att veta, ens hur många dom var.

Jens sa...

Är det månne Etta Wriedt som är mrs Wright? Se den här boken.

Hexmaster sa...

Aha! Det verkar troligt ja. Snyggt hittat!

Kurt sa...

Fred Bernadotte Nordenstam är avgjort barnbarn till trollkonstnären? Har de kontrollerat det också med DNA test? Annars skall man nog inte nödvändigtvis lita på ens närs släktskap!

Lena Synnerholm sa...

Jag tänker att barn till gifta kvinnor, kan förutsättas vara barn, till sin mammas man. Om det inte finns någon speciell anledning att tro, att det inte är det, förstås.

Lena Synnerholm sa...

Förresten kan det också hända, att barn blir ihopblandade på BB. Men det är som tur är inte så vanligt.

Lena Synnerholm sa...

Är det inte ett välkänt faktum, att Carl XV hade flera utomäktenskapliga barn? Fast Fred Nordenstams anfader, var tydligen inte ett av dom.

Hexmaster sa...

Välkänt: Ja. Faktum: Vet inte.

Lena Synnerholm sa...

Finns det någon som har undersökt saken, rent historiskt menar jag?