2011-11-15

Svenska korsriddareAntonius Block och Arn Magnusson - svenskar, korsriddare och påhittade.

Varför hittade Bergman och Guillou på sina krigare istället för att ta belagda historiska personer? En anledning som ligger nära till hands är att de därmed var fria att göra vad de ville med figurerna, vilket ju är själva poängen i skönlitteratur. En annan skall, åtminstone enligt Dick Harrison som jag lyssnade på häromdagen, vara att de inte visste att det fanns svenska korsriddare. Eller rentav så här: De var övertygade om att det aldrig funnits några svenska korsriddare.

Stämmer det? Ingår denna uppgift i svensk allmänbildning, att "svensk korsriddare" är ett ohistoriskt begrepp?

Jag har försökt att gräva i frågan. Som vanligt är det vanskligt att försöka avgöra vad folk i allmänhet haft för sig, ifall de haft någon uppfattning alls. Någon klargörande deklaration från Bergman eller Guillou har jag inte hittat, än.

Allmänbildningens fastaste punkt är märkligt vag:
För fullständighetens skull bör anmärkas, att äfven de skandinaviska länderna deltogo i erläggandet af de korstågstionden, som påfvarna utskrefvo, och äfven ibland sände deltagare i korstågen till Palestina. Berömdt är den norske konungen Sigurd Jorsalafares korståg 1107-10, och 1152 utgick en ny norsk expedition, som deltog i Askalons belägring 1153. Äfven underrättelsen om Jerusalems eröfring 1187 synes ha dragit nordiska korsfarare till Palestina, och äfven i senare korsfärder nämnas skandinaver som deltagare.
- Nordisk Familjebok

11 kommentarer:

Anonym sa...

Det finns nu inte så många källor till svensk historia från 1100-talet. Att någon svensk korsfarare från denna tid inte nämns i de fåtaliga svenska källorna är kanske inte så konstigt. Däremot tror jag tempelherrarna och hospitalienterna hade ganska bra ordning på sina tjänstgöringslistor och att dessa delvis finns bevarade så kanske står skandinaver där att finna även om det inte alltid är självklart vad benämningarna på geografiskt ursprung står för.

Sensemaker

Hexmaster sa...

Men det är ju just sådana som nämns. Kungar och ädlingar som vart ute och korstågat poängterar ofta sådant i testamenten o.dyl.

medundersåte sa...

De flesta svenska korsriddare stred ju kring Östersjön och de svenska korstågen gick mot Novgorod och Finland. Men det är väl svårare att hitta namn på historiska korsriddare som likt Antonius Block och Arn Magnusson for till Jerusalem, så det är väl inte alltför märkligt att det då blir påhittade personer.

Lena Synnerholm sa...

Är det inte en definitionsfråga, om krigstågen mot Östersjöns östra kuster, kan kallas korståg?

Anonym sa...

Dessa krig kallades korståg och fick ibland även av påven officiell status som sådana. Sveriges erövring av Finland, Tyska Ordens korståg och Albigenska korståget(de två sista var rena folkmord efter vad jag har förstått!) har jag för mig hade påvlig status av korståg. Dessa räknas dock inte in i de nio korstågen man brukar tänka på när man räknar upp dem. Jag föreställde mig att det var dessa Hexmaster tänkte på. Det kanske inte är så konstigt att svenskar inte deltog i dessa. Det fanns korståg på betydligt närmare och lättillgängligare håll än i andra ändan av den kända världen för de hågade.

Sensemaker

medundersåte sa...

I dag är nästan alla historiker överens om att korståg genomfördes även i Norden och Spanien. Detta grundar sig i den medeltida kategoriseringen, där påven sanktionerade kriget och utlovade syndernas förlåtelse för deltagare etc.

Kristian Tyranns fälttåg mot Sverige vilket slutade i Stockholms blodbad skulle kunna räknas som korståg, liksom den spanska armadan mot England 1588.

Lena Synnerholm sa...

Till Sensemaker: Använder du inte ordet "folkmord" lite väl löst nu? Det är det många som gör!

Anonym sa...

Jag använder folkmord i enlighet med defintionen i FNs deklaration av 1948.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord

Ifall du vill betrakta denna som "litet lös" så får du förstås göra det.

Exempelvis dödades under albigenska korstågen systematiskt alla perfecti det vill säga katarernas närmaste motsvarighet till prästerskapet i akt och mening att utrota denna version av kristendomen.

Sensemaker

Anonym sa...

Unga män o kvinnor !
Gällande bgreppet folkmord så fanns inte begreppet ens under medeltiden och FN var näppeligen existerande. Det går inte att pådyvla dagens värderingar och referenser på dåtidens faktualiteter och händelser, nej inte ens tankevärlden är densamma nu som då. Vad gälla det slarvigt uttryckta korstågsriddare måste man skilja dessa sekulära-riddare från Kyrkans-Ordensriddare som var kyrkofrälse vilket de sekulräa icke var. Ett exempel. Bo Jonson Grip (rikets rikaste) var endast väpnare åt den fattigare Ordensriddaren T.Nils Gedda. Bo Jonson Grip kunde aldrig få den höga status som denne fattige Gedda men högre rangstående ordensriddare. En äkta Ordensriddare hade/har avlagt munklöften om 3 saker. Celibatet,cennobitet,fattigdom samt förutom detta de 8 Höviska, samt de 9 Heliga, allt direkt inför och till Gud. De sekulära hade endast avlagt ed om beaktande av de 8 Höviska och inför den världslige Konungen (som bäst, men ibland till en Hertig/Prins med bekräftelse och kungörelse om KunglMajts beslut därom). Korsfarare var personer av alla de slag som reste under korset för att säkerställa i olika former den kristna världens heliga platser eller kristna återepxansiva ställning på platserna ifråga. Korsriddare var sekulära som exempelvis Rickard Leijonhjärta som visserligen var konung men ändå mindre än en vanlig Ordensriddare. E konung (oavsett hur stor och sekulärt mäktig) hade ingensomhelst juristiktion över en vanlig ordensriddare, vilket ibland kunde skapa irritation för halsstarriga kungar, hertigar eller grevar o baroner. Korståg och korsriddare är därför icke alls detsamma och med automatik kyrkliga Ordensriddare som ofta skakade på sina huvuden åt all halsstarrighet och sekulära stollerier som uppvisades vid så kallade korståg. Då det gäller de så kallade korstågen så räknar man att under alla slag och krig så dog det ca 2 miljoner man under 220 år. Jämför detta med kommunismens 109 miljoner under 45 år, samt NationalSocialismens 13.8 miljoner utrotade samt totalt 72 miljoner i WW, och Rwanda 1 Miljon under 12 veckor. Man måste sätta allt i sitt sammanhang för att rätt förstå. Går ni exempelvis varje dag och sneglar mot himlen för att se om Guds öga ser ned på Er just då, just där? Tror inte det men det gjorde man under 100-1400-talet dygnet runt överallt. Kanske nåt för dagens politiker att tänka på !

L.

Anonym sa...

Kan rekommendera de som endast förlitar sig på "Wirrigpedia" där vilken finnig ung stolle som helst kan ändra, hitta på och kladda runt hursomhelst, att istället gå till källorna dvs biblioteken och arkiven. Där finns det något som kallas för böcker, brev, krönikor, pergament allt i t.o.m. original från tider ända tillbaks ibland 2000 år tillbaka i tiden. På internet återfinnes endast 7% av substansiell nåbar seriös kunskap och av dessa 7% är det endast 2 % som innehåller lite mer seriös information än, "idag kissade min katt på en blomma".

Anonym sa...

Hej, det finns en intressant bok skriven av Bo J. Theutenberg

"FOLKUNGAR OCH KORSRIDDARE", utgavs 2006
Här precis köpt den, jag rekommenderar den för vidare kommentarer om det här funnits
KORSRIDDARE i Sverige.