2011-11-25

Den inbillade sjuke

Kungsbacka kommun ska i framtiden betala för elsanering av bostäder. Det tycker kommunens ledande politiker. Dan Bengtsson, elöverkänslig i Onsala, säger till P4 Radio Halland att han hoppas att han retroaktivt kan få ersättning för en del av dom kostnader han lagt ut på att anpassa sitt hus. Eftersom det inte finns någon skyldighet för kommuner att betala för elsanering har Kungsbacka kommuns tjänstemän tidigare sagt nej till det - men politikerna tycker alltså annorlunda.

- "Elallergiker i Kungsbacka kan få saneringsbidrag", Sveriges Radio P4 Halland, 27 januari 2003

Jag vet inte hur det gick med Dans räkningar. Däremot verkar han ha tumme med folk som bestämmer. Eller så är han helt enkelt en framgångsrik rättshaverist; i DN:s artikel nedan nämns "drygt 140 handlingar i akten", vilket tillsammans med fallets art (den inbillningssjuka som kallas elöverkänslighet) tydligt talar för diagnosen.

Dalarnas Tidning: Hot om tv- och mobilskugga
DN: Elöverkänslig man kan orsaka tv-skugga i Mora

Men i hans nya hemort, byn Venjan i Mora kommun, så har han måhända gapat över för mycket. För en utförlig beskrivning av hans äventyr i den kommunala beslutsgången, se följande sida, där jag bara återger ett kort smakprov (namnet utelämnas dock):

Trots slöseriet med skattemedel är nog ändå det värsta i denna handläggning, som helt bygger på pseudovetenskap, att miljöförvaltningen under alla dessa år starkt bidragit till att befästa mannens psykiska sjukdomstillstånd. Om mannen i stället förmåtts söka läkare och där fått adekvat behandling, hade han haft en chans att återfå en god livskvalitet för flera år sedan och sluppit att för kommunen "påtala de mycket stora mänskliga värden - bl.a. kontakt med våra åldriga föräldrar i livets slutskede och kontakt med våra barn och barnbarn - som vi förlorat genom vår 'deportering' till byn".

- Hilberts Hotell: Pseudovetenskaplig strålning över Siljansbygden

Sammanfattning
Dan Bengtsson har till kommunstyrelsen och stadsbyggnadsförvaltningen inkommit med dels en begäran om planändring, dels ett medborgarförslag om att inrätta en ekoby i Venjan. Begäran om planändring tar upp frågan om att införa en ”lågstrålande zon”, primärt ett område för daglig rekreation och motion. Medborgarförslaget handlar till stora delar om att en ekoby kan ge elöverkänsliga en frizon där strålnivåer hålls på en så låg nivå som möjligt. Enligt förslaget är stommen i ekologiskt tänkande en miljövänlig infrastruktur i form av jordkabelförlagt elnät och snabbt fiberoptiskt multimedianät.

- Mora-Orsa miljönämnd, 2011-11-09

Svaret på den enträgne Bengtssons förslag blev i stort sett att det är Venjanborna själva som får driva frågan om en "strålningsminimerad" ekoby: "Saknas tillräcklig uppslutning och kommunen är pådrivande finns alltid en risk att det kan uppfattas som toppstyrning".

Beslutsunderlaget var f.ö. en tjänsteskrivelse från den miljöinspektör som i DN just idag tillskrivs ord som torde bli bevingade - här beskriver han hur de vill tillämpa den så kallade försiktighetsprincip som verkar ha möjlighet att bli ett fruktansvärt vapen i fel händer:

- Det kan finnas någon biologisk effekt som vi inte känner till. Om det visar sig att vi kan använda oss av försiktighetsprincipen öppnar det upp för andra kommuner att fatta liknande beslut, säger han.
- Hur kom ni fram till nivån?
- Det är på den nivån som mannen anser att han kan ha en dräglig vardag.
- Hur vet ni att man kan använda en mobiltelefon med så låg nivå?
- Vi har tittat i litteraturen och kommit fram till det. Vi har googlat och läst lite inlägg.

Det finns också en risk för att Mora-Orsa miljönämnd kan uppfattas som naivt godtrogna långt bort i tomteskogen.

2 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Jag tror "elallärgiker" har psykiska problem, som dom själva missuppfattar som, att dom beror på elanvändning. Drabbade i olika läder, visar nämligen olika symptom. Deessutom får dom bara symptom, om dom vet att dom är utsatta. Det tyder på en psykologisk orsak, snarare än en fysiligisk. Någon som har något mer att komma med?

Anonym sa...

Det är psykiskt och inte fysiskt. Elfobi.