2011-11-30

Karl XII och kåldolmarna

Följande är fakta i målet:
  • Det äldsta belägget för kåldolmar i Sverige, såväl rätten som ordet, finns i Cajsa Wargs Bihang till: Hjelpreda i Hushållningen för unga fruentimber från 1765 (alltså ett tillägg till den berömda hjelpreda som kom ut 1755).
  • Enligt språkvetarna tyder ordet "dolme" på ett direktlån från turkiskans dolmá, utan filtrering genom andra språk.
- faktoider.nu: Karl XII och kåldolmarna

Var det Karl XII som tog hit kåldolmarna från Bender? Knappast, för i så fall hade det funnits belägg. Var det någon annan karolin på högre eller lägre nivå som tog hit dem? Kanske det, men även belägg för detta saknas.

Vi vet helt enkelt inte hur kåldolmarna kom till Sverige. Men gissa kan man ju.

En troligare förklaring är den osmanska koloni som uppehöll sig rätt länge i Stockholm under tidigt 1700-tal (ännu en säregen historisk episod som man aldrig får höra talas om), och att deras ris i kålblad, som förresten inte alls är en försvenskning utan precis lika OK som ris i vinblad, omsider letat sig in i det Klinckowströmska köket med dess sedemera berömda kökschef.

Inga kommentarer: