2011-11-20

Isotopskydd (M)

Bildandet av naturreservat är ett beslut som markägaren tyvärr inte har något att säga till om. Det är därför glädjande att regeringen tar steget mot en förbättrad naturvårdspolitik genom propositionen ”Hållbart skydd av naturområden” där delaktighet och samarbete mellan markägare och naturvårdshandläggare betonas och där flera former av naturskyddsförvaltning beaktas. Att ett bättre kompensationssystem till markägaren vid bildande av naturreservat/isotopskyddsområde införs är också positivt.

[...]


Stockholm den 1 oktober 2009

Christian Holm (m) Gustav Nilsson (m) Jessica Polfjärd (m)

- riksdagen.se: motion 2009/10:MJ374, "Avskaffande av naturreservat"

Hej Christian, Gustav och Jessica. När ni skrev "isotoper" menade ni "biotoper". Det är helt olika saker. Vänligen, etc etc.

1 kommentar:

Kurt sa...

Hade de inte varit Moderater så kanske man hade kunnat tolka "bättre kompensationssystem till markägaren vid bildande av isotopskyddsområde", som bättre ersättning vid kärnkraftsolyckor.