2011-11-09

Politiskt korrekt 1903

Så kan man t. ex. midt under ett tal om hälsans vårdande ena gången få en förebråelse för bristande religiositet och andra gången en påpekning om, hvilken skada arbetarerörelsens brutalitet kan åtstadkomma. Mången anser nu sådant stridande mot den gammaldags vetenskapliga korrektheten. Men den tid, då denna så högt värderades, är nu förbi.
- Dr Henrik Berg karakteriseras av Waldemar Skarstedt i Nykterhetsrörelsens banérförare (Stockholm 1903), sid 549-550

OK, det står "vetenskaplig korrekthet". Men jag tolkar andemeningen som något så närliggande "politisk korrekthet" att de praktiskt taget är ekvivalenta. Vilket skulle göra detta belägg till det första jag hittat för den etikett som de sista åren blivit så grundligt sönderälskad av sina brukare, att den likt en postit-lapp från förra seklet inte längre kan anbringas på någonting alls.

2 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Är det inte stor skillnad, ”vetenskapligt korrekt” och ”politiskt korrekt”? Vetenskapligt korrekt innebär, att man förlitar sej, på bästa tillgängliga kunskap. Politisk korrekthet innebär inställsamhet, mot några man inte vill stöta sej med. Eller är jag kanske mest van vid avarterna, av politisk korrekthet?

Hexmaster sa...

OK, men jag tolkar andemeningen som osv.