2010-02-18

James Chadwick


Hans avsikt var att läsa matematik. Inträdesproven hölls offentligt i en stor, till trängsel fylld sal, där Chadwick hamnade i fel kö. Han hade redan börjat svara på frågor när han märkte att de handlade om fysik. Eftersom han var oerhört blyg kom han sig inte för med att förklara utan började snällt att läsa fysik.
Källa: Richard Rhodes, Det sista vapnet (Hammarström & Åberg 1990) s. 135; (Simon and Schuster 1986 m.fl. upplagor)


James Chadwick är en intressant person på många sätt. Han vistades i Tyskland när (första) världskriget bröt ut, och kom därför att tillbringa de åren i fångläger. Han föreslog tidigt att vissa resultat i fysiska experiment kunde tillskrivas en atompartikel som saknade laddning - alltså till skillnad från protonen med positiv laddning och elektronen med negativ - vilket dels var långtifrån självklart, dels inte särdeles enkelt att lura ut medelst andra experiment, då partikeln som sagt var elektromagnetiskt neutral.

Men till slut gick det. 1932 kunde Chadwick visa att det han trott var sant. 1935 fick han Nobelpriset i fysik.

Neutronstrålande av grundämnen blev nu inne, och några år senare konstaterades att när neutronstrålning av uran resulterade i barium så var det ett tecken på att kärnklyvning ägt rum. Ännu några år senare sprängdes bomberna i Trinity, Hiroshima och Nagasaki.

Därmed inte sagt att atombomberna inte kommit till ifall Chadwick gått rätt när han skulle skriva sitt prov. Upptäckten av neutronen, bland många fler, låg i tiden, och hade kommit fram ändå. I England, Frankrike eller Tyskland, för att nämna de mest aktiva länderna. Men redan Chadwicks karriär är ett intressant exempel på hur fel kan bli rätt.


Se även:
Mr. Bean skriver ett prov (YouTube)

Inga kommentarer: