2010-02-07

Historia = kungar och krig

Intet nytt under solen:

Krigsskildrarna, krigsromantiken från forna dagar, krigshjälteglorian måste bort och plats skall lämnas i historieundervisningen till tids- och livsbilder ur kulturhistorien. Barnen skola lära sig förstå, att utvecklingen gått i den riktningen, att människorna allt mera behöva varandra, att "kampen för tillvaron" måste utbytas mot "ömsesidig hjälp för tillvaron", som Krapotkin säger.

- Johannes Johansson skriver i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens tidning Freden, återgett i Svensk Läraretidning nr 53, år 1930

"Krapotkin" är Pjotr Kropotkin (1842-1921), geograf, zoolog och en av Rysslands mest kända anarkister.

Inga kommentarer: