2010-02-26

Hittlers kort


Hitler grundade ju inte partiet. Innan det blev NSDAP (där NS = nationalsocialism) så hette det D. A. P., Deutsche Arbeiter-Partei. Grundaren hette Anton Drexler och hade en inte alls oviktig roll, vilket man får intrycket av när man läser den grovt tendentiösa beskrivningen i Mein Kampf.

Medlemskortet ovan rymmer en förfalskad detalj: där står en sjua, alltså att Hittler skulle ha varit medlem nr 7. I själva verket stod där 555. Fast det innebar inte att han var den 555:e medlemmen; för att siffrorna skulle se lite bättre ut, började man på 501. Han var alltså medlem nr 55.

Det verkligt ironiska här är att man först fejkat en siffra uppåt för att se bättre ut, sedan fejkat den nedåt för att se bättre ut.

2 kommentarer:

Unknown sa...

Är det med avsikt du skrivit Hitler med två T två gånger? I så fall, varför?

Hexmaster sa...

"Namnet 'Hittler Adolf' dyker upp på en av de tidiga listorna med namn på meddelare (V-Leute eller V-Männer) som togs fram av Informationsavdelningen Ib/P i slutet av maj eller början av juni 1919" -- Ian Kershaw. Som synes har felstavningen hängt med ända till medlemskortet, hur det nu gått till.