2010-02-16

Asteroid-faktoid

Faktoid kommer från faktum + oid, där sistnämnda kommer från grekiska eidos = bild, liknelse. Någonting som liknar ett faktum (men inte är det). Andra exempel är planetoider som liknar planeter, humanoider som liknar människor, och så vidare.

Och så denna: asteroider - som liknar stjärnor. Hur då? Det gör de ju inte alls?

Nja, grejen var att när man i början av 1800-talet upptäckte dessa himlakroppar så noterades att de till skillnad från planeter saknade utsträckning, de var punkter i teleskopen. Däri ligger det stjärn-lika. Inget annat. Termen myntades för övrigt av William Herschel, som utöver sin mest kända upptäckt Uranus även upptäckte infrarött ljus, fann att koraller är djur och inte växter, skrev ett antal symfonier, och även i övrigt verkar ha varit en riktigt intressant herre.

5 kommentarer:

Tore Kullgren sa...

Herschel levde på universalgeniernas tid, då mänskligheten hade så lite samlad kunskap att det var möjligt att lära sig allt. Idag tar det en livstid att ta till sig all kunskap om ett specifikt område, såsom koraller eller Uranus.

Tore Kullgren sa...

Att upptäcka en planet i solsystemet blir inte en mindre bedrift av att det bara hänt två gånger i historisk tid. Alla t o m Saturnus är kända sedan antiken, och Pluto är inte planet längre.

Hexmaster sa...

Jag har hört påståendet förut, första gången med preciseringen att Leibnitz var den siste som "kunde allt". Jag vet inte vad det innebär, och tror inte längre att det är sant.

Däremot har det onekligen varit lättare att göra sig ett namn på flera områden, även helt olika.

Tore Kullgren sa...

I BETA Mathematics Handbook presenteras Leibniz utan källhänvisning med orden "has been described as the last to master all the knowledge of his time". I matematik, får man förmoda.

Eftersom han "uppfann" differential- och integralkalkylen, matematisk logik, det binära talsystemet, funktionsbegreppet och hade de första idéerna om topologi, så verkar det inte som att han hade missat något område.

Definitionen av "universalgeni" blir förstås urholkad med åren. Till exempel har epitetet använts för sådana som Noam Chomsky, som visserligen är framstående som statsvetare och lingvist, men inte mycket mer.

Lena Synnerholm sa...

Jag håller med Peter ("Hexmaster").