2009-11-25

Verkligheten och vidskepligheten

Idag blir det ett betydligt smalare inlägg än annars. Ni som inte känner till aktörerna nedan får stå ut. (MLM-tomtar hittar vad ni söker i bloggposten om Xocai.)


Originalbilden är inte längre kvar.

Sanna Ehdin (t h) är en mycket framgångsrik aktör i vidskepliga branschen: en rad bestsellers, ofta anlitad föredragshållare, m.m. Hon har också utsetts till Årets Förvillare 2000 av föreningen Vetenskap och Folkbildning, i vars styrelse undertecknad i skrivande stund händelsevis ingår (jag var inte med år 2000, men har inga som helst problem med utmärkelsen "för hennes hälsofarliga råd om kost och hälsa baserade på hennes vantolkningar av vetenskapliga studier").

Sanna Ehdins främsta, som det verkar, fiende heter Dan Larhammar. Han kritiserar ofta forskningsfusk, pseudovetenskap och vanföreställningar av alla de slag, i synnerhet inom hans eget område medicin. (Han är bland annat styrelsemedlem i VoF, dock ej ordförande eller "ledare" som Annika D. skriver.) Detta gör han dessutom såpass väl att han fått uppmärksamhet från andra pseudovetenskapliga aktörer av varierande tyngd, som Annika Dahlqvist (Dr Dahlqvists Blogg: DL; se även tidigare faktoid-bloggpost), Zarah Öberg (Zarahs sida: DL) och Bo Zackrisson (Toxiska epistlar: DL). Dessa deltar nu i vad som bara kan beskrivas som en personlig kampanj mot Larhammar. Inte baserad på att han skulle ha fel, utan att han skulle vara gift med en i sammanhanget besvärande person. Greppet är så irrelevant och genant att det svårligen låter sig kommenteras.

Det kan däremot följande episod från Sanna Ehdin (Sanna ord), vari hon med ett enda brev får ett helt råd att lösas upp:
I KVA satt Larhammar med i det etiska rådet för granskning av forskares etiska agerande, men efter mitt brev löstes det etiska rådet upp med omedelbar verkan. Tydligen tyckte Kungl Vetenskapsrådet att han gått över gränsen. Det hade inte sett särskilt bra ut i tidningarna att en av deras ledamöter i det etiska rådet själv bedrev ärekränkning och personförtal på sin fritid - men under sin akademiska professorstitel.
Det var grejer. Är det sant?

1. Det gällde Vetenskapsrådet (VR) och inget annat. (Inte KVA t.ex.)
2. VR svarade Ehdins brev med att de hade orubbat förtroende för Larhammar.
3. Det etiska rådet var en "expertgrupp för frågor om oredlighet i forskningen" (länk). Den var - är - en tillfällig lösning, som tänkts att ersättas med en permanent vid flera tillfällen. Att Ehdins brev tydligen sammanföll med ett av dessa tillfällen saknar förvisso betydelse.
4. Upplösningen i punkt 3 blev inte ens av. Den skall ersättas av en motsvarande grupp i en annan organisation, tills denna inrättats så är det fortfarande den provisoriska som gäller. (På regeringens uppdrag, ifall det imponerar på nån.)
5. Eftersom expertgrupp och förtroende finns kvar, så sitter Larhammar än idag i gruppen.

Det kan påpekas att detta inlägg inte är avsett som ärekränkning eller förtal. Dess syfte är att reda ut ett felaktigt påstående som framförs på nätet av en offentlig person om en annan offentlig person.

F.ö. har jag, som bildbeviset ovan visar, träffat Sanna Ehdin, vilket beror på att vi ges ut på samma förlag. Jag fick ett förvisso ovetenskapligt men dock intryck av en högst sympatisk människa, även om konversationen visserligen inte gick in på ting som belägg, empiri eller liknande.

13 kommentarer:

Hans sa...

Vilket stiligt par. Jag är fortfarande av den fasta övertygelsen att du behöver en stylist ;)

MVH

Hans

ls sa...

Den som går in på www.vr.se och klickar på "Etik" -> "Oredlighet..." -> "Expertgrupp..." -> "Ledamöter.." hittar inget som tyder på att något skulle vara på tok med den gruppen.

Direktlänk: http://vr.se/omvetenskapsradet/organisation/radgivandeorgan/expertgruppenforfragoromoredlighetiforskningen/ledamoteriexpertgruppenforfragoromoredlighetiforskningen.4.45a6e939122880e7d8e8000167.html

ls sa...

Notera också att uppdraget kommer genom regeringen. VR torde därmed inte ens ha något mandat att själv lägga ner gruppen eftersom den ingår i dess uppdrag som myndighet.

Lena Synnerholm sa...

Vad är det för påståenden om kost och hälsa, som Sanna brukar göra? Förespråkar hon ett viss slags kost? Eller gör hon ovetenskaplige påstenden, om vissa matvarors farlighet?

Engan sa...

Oj oj, det är mycket hon säger. Hon förespråkar den totalt obelagda teorin att olika blodgrupper bör äta olika kost, hon hävdar att förkylning, influensa och infektioner inte orsakas av virus och bakterier, hon tror på chi, jordstrålning, currykryss och slagrutor, hon tror på energiauror, hon tror på healing genom handpåläggning. Listan kan göras längre.

Lena Synnerholm sa...

Chi får hon väl tro på om hon vill, men resten är en illusion.

Engan sa...

Hon menar alltså inte chi som en abstraktion av rörelsemönster eller som koncentrationshjälpmedel vid meditation (som sådant kan till och med jag gå med på det även om det känns överflödigt) utan som något konkret med objektiv existens. Alla sjukdomar beror på "obalans" i mystiska (lustigt nog omöjliga att detektera med några som helst mätinstrument) "energiflöden" i kroppen. Visst serru.

Lena Synnerholm sa...

Jag uppfattade chi som någon slags andlig kraft. Sådana får man väl tro på, om man vill. Då är det nog hennes syn på chi, som är dysfunktionell.

Engan sa...

Man FÅR tro på vad man vill, naturligtvis. Om det däremot finns nåon som helst anledning att _göra_ det beror väldigt mycket på vad du menar med det extremt luddiga uttrycket "andlig kraft". Det kan betyda allt ifrån en att ha en karismatisk personlighet till att kunna levitera - vad är det _du_ menar med det, mer exakt?

Lena Synnerholm sa...

Jag tänkte INTEn speciell persons "andliga kraft". Snarare tänkte jag på något likande Kraften, det övernaturliga i Star Wars. Den skulle teoretiskt kunna utnyttjas, av folk med medfödd talang. Men det är inte det som är huvudsaken.

Engan sa...

Det får väl definitivt betraktas som extremt teoretiskt, ja, med tanke på att det inte finns tillstymmelse till bevis eller ens indikationer på att något sådant skulle finnas..

Lena Synnerholm sa...

Engan, är du ateist? Enligt min åsikt kan sådant varken bevisas eller motbevisas. Min poäng är att en "andlig kraft", har betydligt mer gemensamt med en panteistisk Gud, än med enskilda personers själsliga förmågor. Men att bygga behandlingar av kroppsliga sjukdomar på chi, betraktar jag som kvacksalveri.

Engan sa...

Visst är jag det, men det har inget direkt med saken att göra.

Jag sa inte att "kraften" (eller då en opersonlig, overksam panteistisk gud) kan motbevisas. Jag sa att det inte finns någon anledning att anta dess existens.

Den typen av spekulationer faller i facket "oproduktiva". Dvs. det spelar ingen roll om man antar att de är sanna eller inte, eftersom de ändå inte gör några förutsägelser om verkligheten eller förklarar något som inte redan kan förklaras på enklare sätt. De är helt enkelt onödiga.