2009-11-15

Datum som stilfråga

När inträffade slaget vid Lützen? Den 6 november enligt den julianska kalender som då tillämpades i Sverige, den 16 november enligt den gregorianska kalender som då tillämpades i katolska områden på kontinenten.

Det finns fler exempel på datumförvirring från den långa period då olika kalendrar tillämpades i olika länder. Det är därför man ofta kan se bokstavskombinationerna "gs" och "ns", för gamla resp. nya stilen, vid datum.

Det internationellt mest kända exemplet torde vara oktoberrevolutionen 1917. Det inträffade i oktober enligt den gamla julianska kalender som faktiskt fortfarande användes i tsarens Ryssland, men i november enligt den gregorianska kalender som, såvitt jag vet, användes i resten av kristenheten.

Jo, det finns ett andra slag vid Lützen också. Det inträffade den 2 maj 1813 (n s).


Wikipedia (sv.): Slaget vid Lützen (1813)

Inga kommentarer: