2009-11-12

Att välja att tro

I tisdags tog SVT Debatt upp den märkliga s.k. sanningsrörelsen, representerad (som den främste bland jämlikar, kantänka) av Mikael Cromsjö, grundare av forumet vaken.se.

Snabb sammanfattning för den oinsatte: Deras främsta käpphäst och raison d'être är att den vanliga förklaringen av 9/11-attackerna, med al-Qaida, Usama, de 19 kaparna osv., inte kan stämma. Utifrån en stor mängd vittnesmål och belägg av ytterst blandad kvalité så närmar man sig istället en stor mängd andra slutsatser, den ena mer fantasifull och skruvad än den andra. Vanliga gemensamma nämnare är att det var USA:s ledning som låg bakom. Ofta lägger man dessutom till resonemang om de som i sin tur ligger bakom USA:s ledning, som Bilderberggruppen, NWO (New World Order = den kommande världsregeringen), Illuminati, frimurarna ... Inte så sällan kommer man fram till att de som egentligen styr världen är judarna.

På vaken.se frodas dessutom, inte oväntat, en mängd andra diskussionsämnen i samma gravt konspirationsteoretiska stil: motorer som går på vatten (och varför de aldrig slagit igenom), vacciner (och varför de äro skadliga), religioner (och vad som döljer sig bakom dimridåerna), och så vidare, och så vidare.


En återkommande och djupt fascinerande fras i dessa sammanhang är denna: att välja att tro. Känn på den. Hur skulle tro, i betydelsen större eller mindre övertygelse om hur någonting är funtat, kunna vara ett fritt val?

Om jag hade ett sådant val, skulle jag kanske "välja att tro" på de häftigaste förklaringarna, snarare än de jag finner mest sannolika. I synnerhet om dessa häftiga förklaringar får mig att känna mig mycket smartare än alla ni enfaldiga förledda stackare som inte förstått hur det egentligen ligger till. En sådan psykologisk kick måste vara något sjusärdeles. Och som just psykologisk upplevelse helt äkta, helt oavsett vilken förklaring man "valt att tro" på.

Men - jag vet inte om jag har någon mental spärr, eller hur det ligger till - jag har verkligen ingen som helst förståelse för hur någon kan "välja att tro" på en förklaring. Om belägg, logik och retorik talar tillräckligt mycket för något, så tror jag på det. Jag kan, givetvis, manipuleras, men fritt val har inte med saken att göra. Eller borde ha.

18 kommentarer:

Engan sa...

"Vaken" är lite lustigt. Det är ju exakt det de medvetet väljer att _inte_ vara.

Evelina sa...

Tack så mycket :D

Wulfahariaz sa...

Ja, jösses, jag råkade se slutet av debatten och undrade om jag skulle orka kolla upp knasbollarna på svt play, men nu kanske jag slipper. Tack.

Andreas sa...

Dramatiska och traumatiska händelser som terrorattacken ifråga, skapar ett enormt behov av att försöka förstå. Att många lockas till att acceptera konspirationsteorier som möjliga förklaringar är inte svårt att inse. Jag kan bara gå till mig själv, och till den orubbliga insikten att WTC-skraporna inte kan ha rasat på grund av flygbränsle. Att de sprängdes är ett faktum, åtminstone för WTC7. Vad som sedan orsakade sprängningen (eller sprängningarna) vill jag inte spekulera i - än mindre baserat på konspirationsteorier. För mig räcker det med att konstatera att den officiella förklaringen inte kan vara 100%-igt sann.

Och just den detaljen, att det finns uppenbara anledningar att ana att den officiella förklaringen innehåller minst en felaktig slutsats, ligger sannolikt till grund för den stora mängden alternativteorier och -teoretiker. Tyvärr finns det sällan utrymme för sakliga ifrågasättanden i den här typen av situationer. Det är svart eller vitt. Antingen tror man till 100% på den officiella förklaringen (politiker och säkerhetstjänst skulle aldrig ljuga för folket) - eller så stämplas man som "ännu en fånig konspirationsteoretiker".

Jag väljer att inte söka några svar, av den enkla anledningen att det inte är meningen att jag som enskild medborgare ska veta vad som hände. Jag konstaterar bara att skraporna sprängdes. Om det sedan skedde på grund av brinnande flygbränsle, ekonomiska skäl, politiska skäl, religiösa skäl - eller ren och skär otur, det är en fråga som står utanför mitt intresseområde.

Någon gång i framtiden kanske det går att ifrågasätta det som är uppenbart felaktigt. Men sålänge man inte blir tagen på allvar så är det meningslöst.

Vad tror du själv? Om du tittar på videon som visar hur WTC7 faller samman, känner du då att det är brand som orsakar den kollapsen? Det måste man göra, annars väljer man att tro. :)

Andreas sa...

Här är den video som visar vad jag syftar på. Ännu har jag inte fått någon anledning att tro något annat än att kollapsen är orsakad av sprängämnen. Men jag skulle inte tveka att omvärdera den "tron" om någon kunde förklara hur branden och skadorna på byggnaden kan orsaka en sådan perfekt kollaps utan sprängämnen.

http://www.youtube.com/watch?v=LD06SAf0p9A

Och för att vara övertydlig: Nej, jag tror inte på konspirationsteorierna, eller att det var [valfri organisation] som ligger bakom händelserna. Jag ifrågasätter en enda detalj som i mina ögon inte överensstämmer med den officiella förklaringen. En detalj som påvisar en möjlig felaktighet som i sin tur får många människor att tro att det finns fler felaktigheter - vilket skapar den perfekta grunden för alternativteoretiker att bygga konspirationsteorier omkring. Teorier som osäkra människor som söker förståelse, riskerar att ta till sig när de presenteras på det övertygande och selektiva sätt som inbitna konspirationsteoretiker har en förmåga att göra.

Hans sa...

Andreas,

Även om du låter som du inte vill tillhöra de värsta konspirationsteoretikerna så drar jag öronen rejält åt mig när du skriver "Att de sprängdes är ett faktum" Om du vill utge dig för att vara kritisk kan du väl knappast monopolisera sanningen på det viset.

För mig räcker det med:
http://wtc.nist.gov/pubs/June2004WTC7StructuralFire&CollapseAnalysisPrint.pdf

för att vara på det klara med att det videon visar inte är en sprängning.

MVH

Hans

Hans sa...

Om ni väljer raden med länken och lite till får ni med hela länken.

MVH

Hans

Andreas sa...

Hans: Tack för länken!

Nej, jag kan givetvis inte monopolisera sanningen. Det var klumpigt uttryckt, därav kommentar nummer två. Däremot kan jag klargöra hur jag, utifrån den (begränsade) information jag har, tolkar faktiska skeenden. Och framför allt, vilket var min poäng, hur sådana tolkningar skapar förutsättningar för att konspirationsteorier vinner anhängare.

Kollapsen ser, för en person utan kunskap om samtliga förutsättningar, onekligen ut som en prydlig sprängning av en byggnad som var skadad bortom räddning. Detsamma gäller för tvillingtornen, men de tänker jag inte ge mig på.

Jag har inte nog med kunskap för att kunna tolka all information i PDF-filen på ett fullvärdigt sätt, och givetvis inte heller tillgång till det (förmodligen extremt omfattande) material som dess hypotes är grundad på. Men jag ska givetvis studera filen närmare för att försöka förstå hur det hela har gått till. Och tills jag förstår, ska jag välja mina ord bättre. Även om det ibland är praktiskt att göra påståenden lite extra färgstarka, eftersom det brukar locka fram skarpa, kloka och väl underbyggda svar. :)

Lena Synnerholm sa...

Själv tvivlar jag starkt på, att det fanns någon överhuvudtaget, som viste hur man skulle spränga World Trade Center. Jag syftar då på tvillingskraporna, inte på WTC7.

Anonym sa...

Andreas:

"Jag kan bara gå till mig själv, och till den orubbliga åsikten"

FTFY

Men allvarligt. Vår tids största problem som onekligen kommer att få stort utrymme i historieböckerna om ett par hundra år är att så många människor anser att åsikter är lika mycket värda som fakta.

Sanningsrörelsen hela existens kan egentligen samanfattas ganska enkelt. "Vi förstår inte—alltså är det fel!"

Ett klassiskt feltänk. Den officiella förklaringen förklarar inte allt på ett sätt jag accepterar, alltså måste konsprirationeteorin vara helt sann fast den inte förklara något alls"

Andreas sa...

mrarboc: Det är just det som gör att jag saknar ett mellanting i den här typen av diskussioner. Det finns människor som förstår att makthavare inte alltid kan (eller vill) säga sanningen om precis allt, men som för dess skull inte drar slutsatsen att den som lägger fram en möjlig alternativ förklaring har rätt. Det som gör en konspirationsvän till just en konspirationsvän är oförmågan att ta till sig av argument som säger emot dennes egen "sanning" - och motsvarande förmåga att selektivt fokusera på saker som förstärker den egna teorin. Den som ifrågasätter och sedan istället tar till sig av sakliga argument och omvärderar sin uppfattning, tycker jag representerar folkvett snarare än fanatism.

Att jag har upplevt kollapsen av WTC7 som en kontrollerad sprängning betyder till exempel inte att jag tror att Pentagon träffades av en missil, eller att det är USAs regering som ligger bakom händelserna. Det skulle aldrig falla mig in att ta den typen av spekulativa alternativteorier som någon sanning. Däremot är det underhållande att läsa om just sådana teorier, och om de människor som presenterar dem. Men det är en helt annan sak än att automatiskt placeras i dårpippi-kategorin vid första tecknet på ifrågasättande.

Som en tankelek kan man jämföra med en bokstavstroende kristen, som plötsligt frågar sig om det kanske kan vara så att allt i Bibeln inte är den gudomliga sanning det sägs vara...

Jag kan sammanfatta min egen inställning på följande sätt:

"Det finns ingen anledning att spekulera eller tro på vilda teorier när det finns en officiell förklaring. Men när något verkar vara fel, så kan det inte skada att sakligt ifrågasätta det. Det värsta som kan hända är att jag framstår som en idiot. I bästa fall lär jag mig något nyttigt av det."

Hans sa...

Andreas,

Jag slås av att du skriver långa inlägg sent på kvällen - jag håller mig till korta ;) men din första tes att WTC 7 sprängdes - där leverar du ingen substans. Har du överhuvudtaget någonting som kan få oss andra att börja fundera i andra banor?

Hursomhelst så har du i alla fall en trevlig ton, det uppskattar jag.

MVH

Hans

Kurt sa...

Den som sett resultatet av en brand i en betongtunnel tvivlar inte på att armerad betong också tål kan vara mycket känsliga för stark värme.

Olle sa...

Andreas:
Det är bra att du har en ödmjuk ton och att du försöker vara öppen för olika åsikter, och kanske därför förundras jag över var du fått din idé om "sprängningen" ifrån. Varje gång någon självsäkert säger att "det KAN inte ha gått till så som den officiella förklaringen säger", undrar jag alltid "vilken utbildning har du inom området?" Alltså, om man inte har någon insikt i hur byggnader och material byggnader består av fungerar och reagerar på ex. värme och kollisioner, tycker jag inte man ska uttala sig förrän man har läst på - ordentligt.

Det blir minst sagt lite konstigt att du först är så övertygad om att byggnaderna inte rasar ihop av en brand och sedan tvärvänder och säger att du inte har kunskap nog för att tolka förklaringen som här postades på ett "fullvärdigt sätt". Det blir väldigt avslöjande. Så alltså: vad grundar du överhuvudtaget ditt ursprungliga tvivel på? Om inte kunskap så måste det ju helt enkelt vara antingen en vilja, eller en magkänsla/tro.

Hexmaster sa...

Tips i all välmening: Att skriva långt och som slutkläm länka till Youtube är mycket "vaken-aktigt". Ger lätt dåliga associationer, så att säga.

För övrigt håller jag med om diskrepansen mellan "utan kunskap" och "orubblig insikt".

Lena Synnerholm sa...

För mej var det från början ganska uppenbart, att det var flygkapare som låg bakom elfte-septemberattentaten. Snart stod det även klart, att flygkaparna var muslimer. Men om dom tillhörde någon större organisation, var jag länge tveksam till. Samma sak gällde deras motiv. Först när jag fått bevisen för al-Qaida förklarade för mej, började jag tro på den förklaringen. Fast idéer om att USA:s regering låg bakom, har jag aldrig trott på. Tvärt om vägrar jag att tro, på den sortens konspirationsteorier.

Anders E. sa...

Det jag riktigt stör mig på är att sanningsrörelsen, i alla fall på newsmill.se, dessutom argumenterar mot vacciner. Dels är vacciner, speciellt mot sjukdomar som smittkoppor och polio, bland det bästa läkevetenskapen har producerat. Dels är det skrämmande hur antivaccineringsrörelsen förstorar upp vartenda halmstrå de kan hitta, att vissa att vaccinering skulle vara farligt, samtidigt som de helt ignorerar de uppenbara farorna som finns med att inte vaccinera barn.

Lena Synnerholm sa...

Vissa har tydligen fåttför sej, att vacciner skulle orsaka sjukdomar, snarare än förbygga dom. Varifrån dom fått den idén, är ett mysterium för mej. Om det verkligen var så, vad skulle motivet vara? Det förstår jag inte heller.