2009-09-01

1 september

Idag är det 70 år sedan andra världskriget började.


En relaterad faktoid beskriver hur de tappra men hopplöst efterblivna polackerna desperat försökte att försvara sig mot den tyska övermakten, genom att anfalla stridsvagnarna - med svärd och lansar..!

Hur kan man ta ett sådant påstående på allvar? Nej, jag vet verkligen inte. För min egen del tog det bra många år från att jag hörde den första gången till att jag kom mig för att ifrågasätta den. Och jag är som synes i gott sällskap. Mystiskt.

Their horse cavalry, of which they had twelve brigades, charged valiantly against the swarming tanks and armoured cars, but could not harm them with their swords and lances.

- Winston Churchill, The Second World War [...]

För att förtydliga: påståendet är alltså inte sant. Händelsen som ligger till bakgrund för det inträffade på krigets första dag, den 1 september 1939. Så dagen är värd att uppmärksamma även ur faktoid-synpunkt.

Läs mer på faktoider.nu: Polska kavalleriet

10 kommentarer:

Wulfahariaz sa...

Nu svamlar jag oerhört, men jag tror mig ha läst något snarlikt om att polackerna några hundra år tidigare red med sablar mot kanoner. Kan detta, när det nu hände, ha bidragit till andravärldskrigsfaktoiden?

Hexmaster sa...

I Peter Englunds "Ofredsår" finns det precis i början en beskrivning av ett möte mellan Karl X och dåtidens ulaner. Där är det inte kanoner men väl räfflade gevär som får PE att fälla en kommentar i stil med att de red ut ur medeltiden och in i den nya tiden. Är det kanske det du är ute efter?

Får bestämt ta och leta reda på texten... Och finns det *ännu* fler beskrivningar i samma stil så vore jag verkligen nyfiken.

Wulfahariaz sa...

Exakt, mycket bra.

Hexmaster sa...

Warszawa 1656: Jo, det *var* kanoner som mötte de stolta husarerna. (Effektiva räfflade gevär skulle dröja ett tag till.) Jag har kompletterat artikeln på faktoider.nu med Englund-citatet "red ut ur medeltiden".

Jag har svårt att tro att denna episod påverkat faktoiden från 1939. Å andra sidan är likheterna påfallande, särskilt som det formulerats ovan. Knepigt.

Wulfahariaz sa...

Min historielärare på gymnasiet la fram 1939-skrönan som ett faktum. När jag många år senare läste Englund kände jag igen historien utan att riktigt koppla varför, varpå jag glömde bort saken. Sedan läste jag Kurlarz "Hjälp, jag heter Zbigniew", där det är -39 som behandlas igen. Då tänkte jag nöjd: "Just det! Det var SÅ det var med medeltida taktik mot pansar!" Skönt att du äntligen rett ut detta åt mig.

SolitaryMan sa...

Fast frågan är hur mycket faktoid det även ligger i Peter Englunds beskrivning av slaget vid Warzawa. I hastigheten kan jag inte ge någon direkt källa, men de polska husarerna har i alla fall diskuterats en del på skalman, så det kanske kan vara någonstans att börja på. Huvudpoängen är att det knappast var frågan om något särskilt anakronistiskt truppslag; husarerna var utrustade, tränade och beväpnade tämligen modernt med sin tids mått mätt. Vid tidigare sammanstötningar med svenskarna under 1600-talet hade det polska rytteriet visat sig överlägset. Det var knappast frågan om några medeltida riddare, hundratals år efter sin tid.

Hexmaster sa...

Hmm, jag ser att frågan diskuterats på Skalman, men om man dessutom kommit fram till en radikalt annorlunda slutsats än den Englund drar så hittar jag det inte. Nu blev det riktigt intressant.

Anonym sa...

I "Blixtkrig" av Niklas Zetterling 2008 står på sidan 48(pocketupplagan)
"Vid Mokra anföll den tyska 4.pansardivisionen rakt mot den polska kavalleribrigaden Wolynska, som bjöd på hårt motstånd och hejdade de tyska stridsvagnarna under kostsamma former."

Hexmaster sa...

Ja..? Jag vet inte riktigt vad du är ute efter men "kavalleribrigad" skall alltså inte utläsas "gubbar på häst utan eldvapen". I den länkade artikeln kan man se brigadens uppställning, som inkluderade artilleri och pansar. Vilket jag också poängterar i artikeln på faktoider.nu.

Wikipedia: Wolynska Cavalry Brigade

SolitaryMan sa...

Vill bara förtydliga med att det alltså inte skulle vara frågan om att utgången av tredagarsslaget skulle varit annorlunda än vad Peter Englund beskrev det. Husarernas kavallerichock under slagets andra dag slogs bevisligen tillbaka. Den möjliga faktoiden - eller åtminstone övertolkningen - skulle alltså handla om huruvida de verkligen "red ut ur medeltiden". De polska husarerna var som truppslag långt från de medeltida riddarna och fortsatte framgångsrikt under ännu en lång period. I minst var deras insats avgörande mot Turkarna under slaget vid Wien 1683.