2009-06-30

Vaccination och autism

Nästan alla faktoider, myter och rykten jag studerar är fullkomligt oförargliga. Det värsta som kan hända är att man känner sig blåst - ungefär.

Och så finns det de som har helt andra konsekvenser. Denna är en sådan: Vaccinering är farligt. Det kan leda till autism. Med mera.

Varpå välmenande föräldrar låter bli att vaccinera telningarna. Vilket, när en sorts kritisk massa börjar uppnås, leder till att sjukdomar som vi sluppit i åratal plötsligt dyker upp igen. Trots att vaccination borde vara en icke-fråga.

På så sätt är det en grym version av The Darwin Awards. Fast de som sprider dessa vanföreställningar riskerar inte sig själva, utan sina barn, och andras barn.

Tankebrott skriver längre, utförligare och i stort sett så som jag skulle vilja i ämnet, så jag länkar dit istället: Den dödliga propagandan sprider sig till Sverige. (Rubriken är, tyvärr, inte överdriven.)

Själv nöjer jag mig med ett citat som är trovärdigt trots att det kommer från nätet:

Rapporter som talar om risk för att vaccinet leder till autism och andra mycket allvarliga tillstånd har till och med motbevisats i upprepade vetenskapliga studier. De svenska vaccinationerna ger en mycket god skyddseffekt och har inga eller få nackdelar och risker. Det finns många bevis på att risken att få allvarliga bestående men och handikapp som till exempel blindhet, dövhet och andra svåra hjärnskador har minskat genom vaccination.
- Vårdguiden:

11 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Det heter faktiskt Darwinpriset på svenska. Varför använda ett engelskt namn, när det finns en svensk motsvarighet, som dessutom är kortare?

Hexmaster sa...

Jag var trött i värmen och iddes inte översätta.

Anonym sa...

Dessutom är det föga viktigt om det skrivs på engelska eller svenska.

/Sardi

Joakim sa...

Ja Lena, varför använda utländska ord när det finns en adekvat inhemsk vokabulär (disponibel)?

Syftet med denna parafras på - påstås det - Gunnar Sträng är förstås att Peter eller någon annan ska berätta om citatet faktiskt kan beläggas till Sträng.

Hexmaster sa...

Sträng-citatet nämns särskilt i förordet i boken Bevingat (Albert Bonniers 2000). Detta citat var ett av de knepigare, och krävde, skriver de, 103 telefonsamtal innan de blev något så när säkra. Det fick bli en sorts majoritetsbeslut, där de i hans bekantskapskrets som intygade att GS använt det var flest.

Några belägg gick alltså inte att uppdriva. Säkrare än så är det inte.

Däremot sade en f.d. riksdagsstenograf att för absolut visshet fick de väl söka upp ett medium. :-)

Joakim sa...

Tack! Jag misstänkte att du hade ett svar på detta.

Hans sa...

Kanske finns det något inte lika uppenbart samband?

Vi hade ju en ny modell föreslagen nyligen och när jag läste om den roade jag mig för att söka efter ev. studie publicerad kring behandling med paracetamol vid feber.

Och faktiskt hade en dykt upp relativt nyligen och sannolikt hade väl de tänkt lika som jag gjorde när de hypotesen. En studie går ju inte att dra någon slutsats från men visst fanns en association för barn som redan uppvisat symptom om förvärrat problem efter paracetamol vid feber efter tror jag vaccination.

Vi ska nog se att hypotesen om aktivitetsstörning i noradrenalinkärnan kommer visa sig riktig med tiden.

Engan sa...

Hans, varför inte skriva VILKEN studie du pratar om, när du nu ändå tänker skriva något? Det är extremt frustrerande med uttalanden om "en studie". Skriv vilken!

Jag gissar dock att du menar Schultz et al, (2008), "Acetaminophen (paracetamol) use, measles-mumps-rubella vaccination, and autistic disorder: the results of a parent survey". Den studien är behäftad med grava metodologifel, och till och med författarna själva medger att studien inte kan användas för att dra några slutsatser. "The findings may be coincidental".

Lena Synnerholm sa...

Jag har hört att dom frågat föräldrar, om vars barn visat sej vara autistiska, om dom trodde det berodde på vaccinationen. Är det någon som vet om det stämmer? Det skulle i så fall ha varit en ledande fråga, som lett till missuppfattningen.

Hexmaster sa...

Jag har inte läst på om autism-vaccin-mytens ursprung, men här är en artikel som hänvisar till en artikel i The Lancet 1998:

Skeptical Inquirer: The Anti-Vaccination Movement

Studien var liten och resultatet preliminärt, men påståendet var så tacksamt att det som faktoid raskt fick ett liv bortom sans och förnuft.

Kan rekommendera hela numret förresten, med myten som tema:

Skeptical Inquirer Nov/Dec 2007: Vaccines and Autism

Lena Synnerholm sa...

Dagens Nyheter avslöjade idag, att den ursprungliga studien var fejkad. Läs gärna det här:

http://www.dn.se/nyheter/varlden/medveten-bluff-bakom-vaccinrappport