2009-06-10

Fysik i Energivågen

Finn fem fel:
Det är det så kallade tomrummet som uppstod under Big bang som inte är fysisk materia, som intresserar forskarna i Cern, det vill säga antimaterian, det vi inte ser med våra ögon. Kan det vara det som Einstein kallade etervärlden, och den nyandliga världen kallar för väven, de osynliga världarna, energifält, matrisen, blåkopian, det vill säga den rena energi som gav upphov till skapelsen. Det religioner kallar Gud, Jehova, Buddha, kraften och singulariteten.
- Agneta Nyholm Winqvist, "Vetenskapen blir en andlig resa" [PDF], tidningen Energivågen maj-juni 2009

Citatet är inte ryckt ur sitt sammanhang på så sätt att det karaktäriserar även resten. Det går f.ö. att hitta fler än fem fel bara i dessa tre meningar.

Det är svårt att veta var man ska börja - eller om man ska orka bekymra sig över det alls - men det rör sig ändå om en vuxen människa, som driver företag och skriver böcker, som på fullt allvar skriver om ting hon uppenbarligen inte har minsta koll på. Trots att hon, enligt uppgift, faktiskt åkte och hälsade på i Genève bara för att hon blev nyfiken.

Och hon är bara en bland många i det nummer av Energivågen som faktiskt är det 152:a sedan starten. (Nu får jag en känsla som påminner om när jag försökte visa en Skalenlig jord.)

9 kommentarer:

Unknown sa...

Oj! Det måste vara någon sorts rekord i feldensitet där. Jag hittar (minst) tre fundamentala missförstånd redan i den första meningen.

Sedan är det intressant hur framförallt religiösa (nu vet jag inte om Nyholm Winqvist räknas dit, men ändå...) ständigt refererar till Einstein dels som en religiös förgrundsgestalt, trots hans egna upprepade påpekanden att han inte var religiös, och dels som en sorts absolut måttstock på det som är rätt och riktigt.

Lena Synnerholm sa...

Det finns tydligen ingen hejd på, hur mycket folk kan missförstå saker!

Hexmaster sa...

Jag frågade när Einstein uttalat sig om "etervärlden". Kanske en sammanblandning med, tja, Steiner? Men till svar fick jag några citat där AE uttalat sig om - etern.

Exempel

Lästips: Not even wrong

Tore Kullgren sa...

Att tomrum inte är fysisk materia är förvisso sant. Men det är inte antimateria heller (1), och intresserar inte forskarna i Cern, i alla fall inte för närvarande (2). Och man skulle mycket väl kunna se antimateria med sina egna ögon (3).

Begreppet "eter" har visserligen med Einstein att göra, men på så sätt att relativitetsteorin gjorde det meningslöst (4). "Den nyandliga världen" får kalla saker för vad de vill, men "energi" är i fysikaliska sammanhang något helt annat (5). Jämställande av Gud och Buddha är det nog mest teologer som har invändningar mot, så det räknar jag inte. Däremot vill nog naturvetare ha begreppen kraft (6) och singularitet (7) i fred.

Jag glömde säkert något.

Wukailong sa...

Jag är inte teolog, men jag tycker nog det är lite i mesta laget att jämställa Gud och Buddha.

Hexmaster sa...

Ang. rekordet, mjn, så kan jag bara be dig läsa tidningen.

Symbolismen hos Einstein vore kanske något att studera närmare. Jag är inte tvärsäker på att enbart religiösa viftar med honom som en sorts trumfkort.

Om man tror att Buddha är en skapande gud har man onekligen missat något.

Lena Synnerholm sa...

Med ”Buddha” menas normalt Sidharta Gautama. (Rätta mej om jag stavar fel!) Han var en indisk prins som blev munk, och kom att grunda en ny religion. Vissa tycks dyrka honom som ett helgon, fast det hade han sannolikt inte uppskattat. Han hävdade att en människa upphör att existera när hon dör, om hon nått en speciell insikt kallad Upplysning. I den kategorin placerade han sej själv. Faktum är att ordet ”Buddha” betyder ”en Upplyst”. Sidharta hävdade också att gudar inte behövdes, om jag inte minns fel. Han kan absolut inte jämföras med Gud, som närmast kan förklaras som ”Ursprungssjälen”. Jag känner inte till om det finns några buddister, som även tror på Gud. Men det begreppet hör inte hemma, inom den ursprungliga religionen.

Lena Synnerholm sa...

För övrigt är Einsteins religiositet omtvistad. En del menar att han var panteistisk jude. Andra hävdar att han inte alls var troende, och bara använde ”Gud” som metafor.

Lena Synnerholm sa...

Okej, det ska stavas ”Siddharta Gautama”. Folk blandar faktiskt ihop Gud och Jesus. Då är det inte så kontigt, om särskilt irrationella personer kan gå ett steg till. Jag syftar på att jämställa en annan religionsstiftare med Gud. För övrigt anser jag att alla monoteister, tror på samma gud. Det innefattar troende judar, kristna, muslimer och sikher. Zoroastrisms Ahura Mazda har liknande drag, liksom taoismens högste gud. Men längre än så vill jag inte dra jämförelsen.