2008-05-21

Österlens von Däniken

Dagens inlägg tillägnas Bob Lind. Denne är ett arkeologiskt blindstyre vars omtolkningar av fornminnen på Österlen fått ofantligt mycket mer uppmärksamhet än vad de är värda.

B. Lind blev först uppmärksammad för sina idéer om det berömda fornminnet Ales stenar. Han menar, kortfattat, att det är en kalender, långt äldre än den datering från vendeltid (ca 600 e.Kr.) som expertisen kommit fram till. Han har mätt vinklar mellan de 59 stenarna, och med lite tålamod och god vilja funnit vad åtminstone han tycker är förträffliga belägg för detta. Efter några års tjat fick han Riksantikvarieämbetet att sätta upp en skylt där hans teori presenteras, något som han - givetvis - ser som en upprättelse och seger. Vilket det naturligtvis inte är.

I december 2007 kungjorde han en långt större upptäckt: ett fornminne som dittills inte fått någon särskild uppmärksamhet, Höga stenar, var även det en forntida kalender, men av gigantiska mått. Fältundersökningar genomförda av Nils-Axel Mörner, geolog och slagrutegängare, skulle bekräfta detta.

Om detta skrev jag på denna blogg den 9 december: Heimdalls stenar
(Beteckningen är B. Linds, lätt anakronistisk eftersom Heimdall och de övriga asagudarna är av betydligt senare datum än vad han menar fornminnet vara.)

Upptäckten fick stor uppmärksamhet i media - fattas bara, eftersom en sådan upptäckt verkligen vore en historisk händelse på internationell nivå. Det gav även flera exempel på hur journalister kan förledas att återge osanningar eller halvsanningar som vore de sanningar. Inte av illvilja - sådan finns det nog ytterst lite av i detta fall, liksom många liknande - utan av okunskap, naivitet, och säkert även förhoppningar att en fantastisk upptäckt verkligen gjorts.

Måhända en del av skadan kan repareras när en fackman kallar idéerna för vad de är. Här har tidningen Skånskan låtit Martin Rundkvist, fil. dr. i arkeologi, få ordet:

- Professionella arkeologer tycker att Bob Lind idéer är fullkomligt snurriga. I själva verket är gravfältet i Ravlunda inte särskilt märkvärdigt.
- Min främsta invändning mot Bob Linds tolkning av gravfältet i Ravlunda är att det är en ganska vanlig typ av fornlämning och att han verkar vara helt omedveten om all kunskap som finns om sådana gravfält från äldre järnåldern.

Skånskan: Arkeologisk expert sågar Bob Linds nya upptäckt

Man kan åtminstone hoppas. Och dra sitt strå till stacken och berätta för de som vill lyssna, vad vi faktiskt kan veta om "Heimdalls stenar".

Inga kommentarer: