2008-05-12

Svar på lördagsfrågan: 3D-bild

Före ViewMastern: Stereoscope.

För visst var det, som Alatius svarade, en 3D-bild. Denna är tagen under slaget vid Cambrai i slutet av 1917.


Att skela fram 3D-effekten var en nyhet. Själv fixar jag det med lite möda och inte alltför stor bild. I bildparet ovan har bilderna alltså bytt plats.


Den som har ett par röd-blå glasögon liggandes kan ta en titt på denna s.k. anaglyfbild.

Stridsvagnen i bakgrunden ger bilden djup även i symbolisk mening. Slaget vid Cambrai var det första vid vilket man lyckades koordinera stridsvagnar med andra vapenslag - annars var ju ett av problemen med detta krig, att man hade massor av ny teknik vars taktiska konsekvenser man inte förstod sig på.

Vad bildtexten beträffar - Down in a Shell crater, We Fought Like Kilkenny Cats - så går förklaringen definitivt utanför inläggets ämne. Men rekommenderas likafullt. ;-)


Early Visual Media: The Stereoscope and Stereo-photography
Wikipedia (eng.): Stereoscope; Battle of Cambrai (1917); Kilkenny cat

Inga kommentarer: