2008-05-06

Bä, bä, svarta får

Sångtexten stammar från engelska: Baa, baa, black sheep ...

Den översattes av August Strindberg 1872 (han var 23 år vid tillfället). Det var först 1892 som Alice Tegnér justerade såväl melodi som text - det var också då som det svarta fåret blev ett vitt lamm.

Detta enligt t.ex. Wikipedia. Upptäckten, att Strindberg haft större del i den välkända texten än Tegnér, skall ha gjorts 1988 av Margareta Brundin, förste bibliotekarie på Kungliga Biblioteket.

Så nu är jag nyfiken - var kan man se texten från 1872?


Wikipedia (sv.): Bä, bä, vita lamm
Wikipedia (eng.): Baa, Baa, Black Sheep (nursery rhyme)

Inga kommentarer: