2008-05-15

Nobels testamente

Denna uppgift har jag sett mer än en gång: När Alfred Nobel skulle testamentera sin väldiga förmögenhet, så var hans första idé att ge pengarna till en "eldbegängelseförening", dvs. förening som arbetade för att folk skulle låta kremera sig snarare än begravas hela.

Är det sant? - Delvis.

I ett sedermera annulerat testamente, upphittat i San Remo efter Nobels död, så står att de inflytande patentavgifterna skulle användas till att uppföra likbränningsugnar i landets större städer. Nu antar jag att detta skulle bli en försvarlig summa, betydligt mycket mer än vad kremerings-folket tidigare haft att röra sig med kantänka, men ändå långt ifrån Nobels hela förmögenhet.


Källa: Ragnar Sohlman, Ett testamente (Atlantis 2001, faksimil efter 1950), sid 152

Inga kommentarer: