2008-04-21

Svar på lördagsfrågan


Visst var det Pocahontas (som Dennis visste). Indian-"prinsessan", om vilken åtskilliga påståenden förekommer - inte bara i Disneys film! - med högst varierande sanningshalt. Det mest anmärkningsvärda är att hon kom till England 1616, där hon också dog året därpå.


Wikipedia (eng.): Pocahontas

Inga kommentarer: