2008-04-02

Recenserad


En översvallande recension av Yukiko Duke i Gomorron Sverige (det muntliga omdömet i ännu högre grad än betyget) ger mig anledning att dels påpeka att den av henne efterfrågade faktoiden "Elementary, my dear Watson" finns på hemsidan, dels nämna att hon själv medverkar (som medförfattare av huvudkälla) i faktoiden om sushi. Båda är utmärkta exempel på ämnet, och skulle mycket väl platsa i ev. kommande böcker.

En eloge även till alla ni som betygsatt boken på Mats Gellerfelts fina recension i SvD. Möjligheten finns i alla tidningens recensioner men utnyttjas väldigt olika, den absoluta merparten har på sin höjd ett par tre läsar-röster, eller inga alls. I det sammanhanget känns det väldigt trevligt att passera 40-strecket. (Att betygs-genomsnittet ligger på en fin fyra är väl OK, fast vid jämförelse med andra böckers betyg känns det tyvärr svårt att tillskriva just den parametern någon större tyngd.)

Inga kommentarer: