2008-04-05

Amerikanska huvudstäder

Inte Washington, D.C., utan de enskilda staternas huvudstäder. Hur många sätter ni? (Svar i vit text, markera för facit.)

Alaska: Juneau

Florida: Tallahassee

Kalifornien: Sacramento

Louisiana: Baton Rouge

New York: AlbanyDenna lista kan te sig egendomlig för den som är van vid att ett lands huvudstad också är dess största*. Nu vet jag inte hur det gått till, men det ligger väl nära till hands att anta, att dessa städer vid utnämnandet (i dessa fall, på 1800-talet) var bland de största i sina resp. delstater. Sedan dess har utvecklingen gått lite olika vägar. Inte för att alla state capitals är byhålor precis, men även om ex.vis Sacramento, Calif. har en halv miljon invånare så är det ändå bara statens sjunde största (och nu blev jag lite paff när jag ser att San Fransisco bara är #4).


Wikipedia: List of [state] capitals in the United States

* ... Och som vet, eller åtminstone har på känn, att de största städerna i resp. stat är Anchorage, Jacksonville (Miami är tvåa), Los Angeles, New Orleans samt New York.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Fixade bara Louisiana och Kalifornien (varför "Kalifornien" den enda delstaten med försvenskad stavning?). Iofs så var Fairbanks och Anchorage de enda städerna i Alaska som jag kunde (och tänkte lite fördomsfullt "Har dom fler?").

Anonym sa...

Jag har för mig att jag hört någonstans att det var en medveten tanke (från James Madison tror jag) att huvudstäderna inte skulle vara de största städerna. På det sättet skulle man sprida ekonomisk utveckling och politisk makt så att inte stora kommersiella städerna även skulle bli politiska centra. Geografiska checks and balances alltså.

Hexmaster sa...

Intressant förslag. Å andra sidan är det väl inte presidenten som avgör sådana frågor?

Hur som helst, denna fråga kräver sin lösning. Inte blir det mindre intressant av de olika förslag som finns, som icke kan vara lika sanna alla.

Anonym sa...

De amerikanska delstaterna har generellt ett av två ursprung: ursprunglig koloni eller "territory".

Territorierna administrerades ursprungligen federalt av U.S. Congress som tillsatte det lokala styret. Dock så verkar det i de fall jag läst om varit den lokala kongressen som valt huvudstad när territoriet bildats (alltså var någon stans de ska bygga permanenta byggnader för styret) ibland efter en hel del lobbyarbete. För det mesta har valet varit rent praktiskt, exempelvis att staden eller en planerad stad legat mitt i territoriet (exempelvis Madison, Wisconsin) eller att den redan utgjort en viktig knutpunkt (exempelvis Denver, Colorado) och/eller att det inte funnits mycket att välja på (Cheyenne, Wyoming).

Att en huvudstad idag inte är störst eller betydelsefull (kommersiellt eller på annat sätt) behöver ju inte betyda att den aldrig varit det. I många fall har staden valts då territoriet eller delstaten var "ung". I vissa fall så har faktiskt huvudstaden bytts ut i efterhand, något som varit fullt möjligt fram tills dess att en flytt blivit allt för kostsam även om stadens betydelse utöver sin roll som styrets säte minskat. Vilket gör att man så här i efterhand kan tycka att vissa val verkat konstiga.

Anonym sa...

Nej, det är helt sant att det inte är presidenten eller någon annan av de federala myndigheterna som bestämmer delstatshuvudstad (möjligtvis i territories, som föreslogs, men det vet jag inte). Det jag hört angående James Madison var inte något formellt beslut utan mer en filosofisk fråga. Han var ju rätt mycket för det där med maktfördelning. Om jag inte missminner mig så var han även inflytelserik då det gällde placering av den federala huvudstaden i sumpmarkerna mellan Maryland och Virginia istället för New York eller Philadelphia. Om jag hade mer tid skulle jag gå till böckerna och kolla upp detta men någon annan kanske har det? Att så gott som samtliga stater har en obetydlig håla, som ofta är belägen mitt i staten, som huvudstad känns för genomtänkt för att bara vara en fråga om att det just då var den viktigaste staden.

Fallet Madison (staden alltså, inte presidenten) som togs upp av Anders och som jag känner rätt bra var ett exempel på stenhård lobbying (delvis genom mutor). Vid den tidpunkten fanns det knappt något som kunde kallas stad på platsen och Milwaukee har alltid varit både större och viktigare som kommersiellt centrum i Wisconsin.