2008-04-23

Det politiska djuret

... Ingen människa skulle välja hela världens rikedomar om hon var tvungen att vara ensam, eftersom människan är ett politiskt djur, vars natur det är att leva med andra ...
- Aristoteles, Den nikomachiska etiken (eller bara Etiken), bok IX

Vad är "ett politiskt djur"? Någon som lever för beredningar, propositioner och voteringar? Men det som står i originalet är zoon politikon, där zoo = djur och polis = stad, stadsstat, samhälle. En annan översättning är social animal, måhända "social varelse" skulle fungera bäst på svenska. Å andra sidan är det inte lika minnesvärt som det oväntade "politiska djuret".

2 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Jag trodde ”det politiska djuret”, betydde ”det nationsbildande djuret”. Det berodde på en sämre förklaring, där ordet ”polis” inte översattes.

Rådmansson sa...

När man läser detta stycke av Aristoteles "Politiken" får man inte läsa som fan läser bibeln. Ordet "politik" och "politiker" har genomgått en metonymisk förändring. Idag kallar vi "politiker" inte alla medborgare, utan bara några. "Polis" är ett samhälle och ett politiskt djur är ett flockdjur som lever i gemenskap, d.v.s. ett "socialt djur". I den aristoteliska texten talar man inte om människan som om "politisk djur" vore människans definition. "Varför människan är särskilt framstående bland alla de "politiska" djurarter..." (Han nämnder då "bina" som ett exempel) beror på att människan har "logos", som andra "politiska djur" saknar. Vi måste använda ordet "socialt" för att inte trassla till med betydelsen i den aristoteliska skriften. Människan är inte det enda "politiska" (sociala) djuret, utan det enda "retoriska djuret", ett socialt djur som kan skilja mellan gott och ont och använda ett artikulerat språk. Människan har logos, som innebär förnuft och diskursiv förmåga (Ratio et Oratio, sade Cicero).