2008-04-20

Hallåor

Beteckningen (även "hallåman") är en kvarleva från tidig radio-tid, då sändningarna inleddes just så: "Hallå hallå, Stockholm rundradio". Eller det klassiska exemplet: "Hallå, Stockholm-Motala", med ortsangivelser för studion resp. sändaren. 1944 övergick man till anropet "Sveriges Radio", och därmed blev "hallåa" en sorts anakronism.

Inga kommentarer: