2008-04-17

Såsom i en spegel

Nu se vi ju på ett dunkelt sätt, såsom i en spegel ...
- 1 Korintierbrevet 13:12 (1917)

Vadå "dunkelt"? Antikens speglar utgjordes som regel av blankpolerad metall, och gav en betydligt mörkare bild än dagens. (Plinius nämner en lösning där glas fått ett guldskikt, även om den nog var bättre än de kopparskivor m.m. folk i allmänhet använde så var den också långt mycket dyrbarare.)

Den engelska versionen, "through a glass, darkly" är från standardöversättningen King James Version (1611). Därifrån kommer den engelska titeln på Bergmans film.

I Bibel 2000 står inte "dunkelt" utan "gåtfullt". Det stämmer kanske bättre överens med originalets engima.

Inga kommentarer: