2008-04-04

Andra andningen

Den andra upplagan är på gång. Även om det antikvariska värdet på denna har sämre utsikter, oavsett allt annat, så har å andra sidan några mindre förbättringar utförts; dels har några väl dassiga bilder åtgärdats, dels har några direkta (om än utan betydelse för sammanhanget) fel rättats. Korrigeringarna finns även på faktoider.nu: Errata.

Inga kommentarer: